Du lịch Nghệ An tại VITM 2017
Nghệ An tham gia VITM 2017 thành công tốt đẹp. Đây là video tổng hợp một só hoạt động tại VITM 2017 xin mời bạn đọc theo dõi