Kế hoạch Tổ chức và Thể lệ Hội thi Nghiệp vụ buồng khách sạn giỏi cấp tỉnh năm 2017
Cập nhật: 25/5/2017

Thực hiện Nghị quyết 05/NQ-TU của BTV tỉnh Nghệ An về phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 3552/KH-BVHTTDL ngày 07/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc nâng cao chất lượng dịch vụ trong hệ thống cơ sở lưu trú du lịch Việt Nam, Sở Du lịch Nghệ An xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi Nghiệp vụ buồng khách sạn giỏi cấp tỉnh năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

          - Hội thi là dịp để tôn vinh những tập thể, cá nhân giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, qua đó tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thương hiệu khách sạn và du lịch Nghệ An với du khách trong nước, quốc tế, đồng thời thông qua Hội thi đánh giá chất lượng đội ngũ nhân viên buồng đang làm việc trong các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh; Nâng cao tính chuyên nghiệp, nét đẹp văn minh của nghề phục vụ buồng tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong nước và quốc tế;

- Tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, trau dồi nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề, góp phần từng bước chuẩn hóa đội ngũ nhân viên phục vụ buồng tại các khách sạn trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Là cơ sở để tuyển chọn thí sinh tham gia Hội thi tay nghề giỏi ngành du lịch Việt Nam năm 2017.

2. Yêu cầu

- Hội thi phải đảm bảo tính nghiêm túc, công bằng, chính xác và đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ trong các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Có sự vào cuộc, gắn kết chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội Du lịch, sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp du lịch, cơ sở đào tạo nghề du lịch và để lại ấn tượng đẹp đối với các thí sinh và đơn vị tham gia.

- Đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Kết thúc Hội thi sẽ lựa chọn được những thí sinh tiêu biểu tham gia Hội thi tay nghề giỏi toàn quốc.

 

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ QUY MÔ HỘI THI

1. Đối tượng, tiêu chuẩn thí sinh dự thi

- Nhân viên bộ phận buồng đang làm việc tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An đáp ứng các yêu cầu sau:    

+ Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm trong nghề và đang làm việc tại một cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

+ Bảo đảm sức khỏe theo quy định.

+ Được Giám đốc doanh nghiệp, Giám đốc CSLT hoặc người quản lý có thẩm quyền của đơn vị cử tham gia Hội thi (bằng văn bản).

- Số lượng: Không hạn chế.

2. Quy mô: Cấp tỉnh

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ CÁC GIẢI THƯỞNG CỦA HỘI THI

1. Nội dung: Hội thi sẽ diễn ra 2 vòng: Vòng Sơ khảo và Chung khảo.

a) Vòng Sơ khảo:

- Thí sinh tự giới thiệu về bản thân và doanh nghiệp, khách sạn đang công tác (bằng tiếng Việt).

- Thí sinh bốc thăm và thực hiện 1 bài thi lý thuyết về nghiệp vụ Buồng. .

- Thí sinh thực hiện bài thi thực hành làm giường.

Kết thúc vòng Sơ khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 20 thí sinh đạt điểm cao nhất tiếp tục dự thi vòng Chung khảo.

b) Vòng chung khảo:

20 thí sinh đạt điểm cao nhất vòng Sơ khảo dự thi phần chung khảo với các nội dung sau:

- Thí sinh thực hiện bài thi thực hành làm giường và trang trí giường theo chủ đề tự chọn.

- Thí sinh trình bày ý nghĩa và giới thiệu nét độc đáo trong phần trang trí của mình. Tiếp đó, bốc thăm trả lời câu hỏi tình huống. Các tình huống có thể được mô phỏng bằng tiểu phẩm ngắn.

- Trường hợp có số thí sinh bằng điểm nhau, Ban Giám khảo sẽ quyết định bổ sung thi một trong các năng khiếu hát, múa, đóng kịch và trả lời câu hỏi tình huống do Ban Giám khảo đưa ra để tranh giải Nhất, Nhì, Ba.

 c) Hướng dẫn đăng ký dự thi:

- Hồ sơ đăng ký: Thí sinh đăng ký dự thi theo mẫu của Ban Tổ chức kèm theo công văn của đơn vị nơi thí sinh làm việc gửi về Sở trước ngày 20/5/2017 theo địa chỉ: Phòng Quản lý Cơ sở lưu trú-Sở Du lịch Nghệ An, số 07- Đại lộ Lê Nin,TP. Vinh. ĐT: 0238 3830015; 0932216162 (đ/c Thiền), 0904078777(đ/c Hoa); Email: phanthithuthien@gmail.com  và  hoadulichnghean@gmail.com.

d) Tài liệu tham khảo: Các thí sinh có thể tham khảo Bộ tiêu chuẩn nghề phục vụ Buồng Du lịch Việt Nam (VTOS) trên trang web: http://www.esrt.vn/.

2. Hình thức thi:  Hội thi sẽ được tổ chức theo hình thức sân khấu hoá.

3. Giải thưởng:

a) Giải tập thể:

- Giải nhất toàn đoàn (Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tiền thưởng)

- Giải nhì toàn đoàn (Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở và tiền thưởng).

b) Các giải cá nhân:

+ 01 giải nhất (Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tiền thưởng).

+ 02 giải nhì (Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở và tiền thưởng).

+ 03 giải ba (Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở và tiền thưởng).

+ 05 giải khuyến khích (Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở và tiền thưởng).

+ 04 giải phụ (Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở và tiền thưởng).

- Tất cả các thí sinh tham gia Hội thi sẽ được cấp Giấy chứng nhận đã tham gia Hội thi nghiệp vụ buồng khách sạn giỏi cấp tỉnh năm 2017".

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian, địa điểm:

Hội thi sẽ được tổ chức trong thời gian 03 ngày. Dự kiến trong tháng 6/2017, trong đó có 01 ngày tập huấn, hướng dẫn và làm công tác tổ chức (bốc thăm số báo danh, kiểm tra nhân sự...) và 02 ngày thi chính thức.

Địa điểm: Tại khách sạn Sài Gòn Kim Liên; số 25, đường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An.

2. Kinh phí tổ chức Hội thi:

a) Kinh phí triển khai các nội dung tổ chức Hội thi: Trích từ nguồn Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05 NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển du lịch đã cấp cho Sở năm 2017.

b) Kinh phí khen thưởng Hội thi:

Kinh phí khen thưởng các giải nhất, nhì, ba (tập thể và cá nhân): Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 91/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh; Kinh phí khen thưởng các giải khuyến khích và giải phụ: Trích từ nguồn Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05 NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển du lịch đã cấp cho Sở năm 2017.

3.  Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo và các tiểu ban         

- Ban Tổ chức gồm đại diện lãnh đạo Sở, Hiệp hội Du lịch Nghệ An, lãnh đạo các phòng Sở và đơn vị thuộc Sở.

- Ban giám khảo: Vụ Khách sạn – Tổng cục Du lịch, các giảng viên bộ môn buồng Trường cao đẳng nghề du lịch Huế.

- Tiểu ban nội dung gồm lãnh đạo, chuyên viên phòng Quản lý Cơ sở lưu trú, Văn phòng và các chuyên gia về nghiệp vụ buồng khách sạn.

- Tiểu ban hậu cần, vận động tài trợ và tuyên truyền gồm đại diện lãnh đạo và chuyên viên các phòng Sở, Văn phòng và Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.

- Tổ thư ký: Chuyên viên phòng Quản lý cơ sở lưu trú, Văn phòng.

4. Tiến độ triển khai:

- Tháng 5/2017: Hoàn chỉnh và ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi; Ban hành Thể lệ Hội thi; Tổng hợp danh sách các thí sinh tham gia; Xin chủ trương khen thưởng của UBND tỉnh; Tham mưu quyết định thành lập Ban giám khảo, Ban tổ chức và các tiểu ban Hội thi; Họp thống nhất các nội dung Hội thi; Chuẩn bị địa điểm thi và chuẩn bị hậu cần cho Hội thi.

- Tháng 6/2017: Tổ chức Hội thi.

5. Phân công triển khai thực hiện:

a) Phòng Quản lý cơ sở lưu trú:

- Chủ trì tham mưu xây dựng Kế hoạch, Thể lệ, dự trù kinh phí tổ chức Hội thi. Tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký và các tiểu ban; Tham mưu văn bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban tổ chức và các tiểu ban; Phối hợp với giảng viên các trung tâm đào tạo nghề du lịch tham mưu xây dựng ngân hàng đề thi lý thuyết và đáp án.

- Tổng hợp thí sinh tham gia; Chuẩn bị phiếu chấm biểm, bảng điểm của Ban Giám khảo; tổ chức cho các thí sinh bốc thăm số báo danh, biển tên và các nội dung liên quan. Chủ trì tổ chức tập huấn cho các thí sinh về nội dung, thể lệ  Hội thi và các vấn đề liên quan; Tham mưu cho Lãnh đạo Sở bài phát biểu chào mừng Hội thi; Cử cán bộ, công chức tham gia Ban Tổ chức, tổ thư ký và các tiểu ban Hội thi.

b) Văn phòng Sở:

- Chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý cơ sở lưu trú chuẩn bị địa điểm tổ chức Hội thi và các vấn đề liên quan đến hậu cần của Hội thi: gửi công văn, giấy mời cho đại biểu và thí sinh; Tham mưu công tác lễ tân đón tiếp.

- In Maket Hội trường, băng rôn, cờ phướn, cờ lưu niệm, thẻ Ban Tổ chức, Ban giám khảo, thư ký, số báo danh thí sinh, giấy khen, giấy chứng nhận.

- Tham mưu và điều hành chương trình khai mạc, bế mạc Hội thi; Chủ trì tham mưu công tác thi đua khen thưởng cho Hội thi; Tham mưu kinh phí tổ chức Hội thi, tiền thưởng cho thí sinh và  hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán kinh phí Hội thi.

- Cử cán bộ, công chức tham gia Ban Tổ chức và các tiểu ban Hội thi; Phối hợp kêu gọi tài trợ cho Hội thi.

c) Phòng Quản lý Lữ hành: Chủ trì tham mưu, chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau Hội thi; Phối hợp kêu gọi tài trợ cho Hội thi.

d) Các phòng: Thanh tra, Kế hoạch – PTTN: Cử cán bộ, công chức tham gia Ban Tổ chức và các tiểu ban khi lãnh đạo sở yêu cầu.

đ) Trung tâm TTXTDL: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền Hội thi trên phương tiện thông tin đại chúng; Phối hợp kêu gọi tài trợ cho Hội thi.

e) Đề nghị Hiệp hội Du lịch: Cử lãnh đạo tham gia Ban Tổ chức Hội thi; Phối hợp tổ chức và vận động các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tham gia và cổ vũ cho Hội thi.

f) Các đơn vị kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn: Cử thí sinh tham gia Hội thi và tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh tham gia Hội thi; Bố trí cán bộ, công nhân lao động tham dự và cổ vũ cho Hội thi.

Trên đây là Kế hoạch Hội thi Nghiệp vụ buồng khách sạn giỏi cấp tỉnh năm 2017. Các phòng, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch chủ động triển khai, thực hiện đạt hiệu quả tốt. Quá trình thực hiện nếu có phát sinh báo cáo lãnh đạo Sở chỉ đạo./.

 

THỂ LỆ CUỘC THI

Để giúp cho các thí sinh hoàn thành tốt các nội dung thi, Ban Tổ chức xin trích đăng thể lệ Hội thi:

I. QUI ĐỊNH CHUNG

1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Là nhân viên buồng hiện đang làm việc tại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có trình độ nghiệp vụ và hiểu biết cần thiết liên quan đến nghiệp vụ buồng, không phân biệt chức danh của thí sinh.

2. TIÊU CHUẨN DỰ THI 

a) Có kinh nghiệm trong nghề từ 02 năm trở lên, có hợp đồng lao động.

b) Có kiến thức và hiểu biết cần thiết về nghiệp vụ buồng.

c) Sức khỏe tốt.

d) Được Giám đốc hoặc người quản lý có thẩm quyền của cơ sở lưu trú du lịch cử tham gia hội thi.

3. CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ HÌNH THỨC THI

a) Ban tổ chức chuẩn bị đầy đủ dụng cụ liên quan đến nội dung thi: Giường đệm, chăn ga, gối phù hợp với kích thước giường.

b) Ban tổ chức bố trí một khu chuẩn bị đồ vải để thí sinh chủ động lựa chọn đồ vải thích hợp cho phần thi của mình.

c) Thí sinh đi thi sẽ được làm quen với điểm thi, vị trí thi trước một ngày diễn ra hội thi.

4. HÌNH THỨC THI:

a)    Vòng sơ khảo:

- Mỗi thí sinh dự thi thực hiện 03 nội dung sau:

+ Giới thiệu về bản thân và doanh nghiệp, khách sạn nơi thí sinh đang công tác (5 phút).

+ Bốc thăm và trả lời câu hỏi lý thuyết (5 phút).

+ Thực hành làm giường (10 phút): Mỗi thí sinh dự thi phần thực hành làm giường theo mẫu của Ban tổ chức (giường  đơn 1,2m gồm: 1 ga, 1 chăn, 1 gối, gối trang trí, tấm trang trí, 1 đệm và kệ, váy giường).

Tiêu chí chấm điểm như sau:

Nội dung 1: Thí sinh tự giới thiệu về bản thân và doanh nghiệp, khách sạn đang công tác trong vòng 5 phút (45 điểm)

                      - Hình thức cá nhân                                     : 15 điểm

           - Nội dung giới thiệu                                   : 15 điểm

            - Kỹ năng trình bày                                      : 10 điểm

           - Thời gian thực hiện                                   : 5 điểm

Nội dung 2: Thí sinh bốc thăm và trả lời câu hỏi lý thuyết trong vòng 5 phút (40 điểm)

            - Nội dung trả lời: chính xác, hợp lý            : 25 điểm

            - Kỹ năng trình bày                                     : 10 điểm

            - Thời gian thực hiện                                   : 5 điểm

Nội dung 3: Thí sinh thực hành làm giường trong vòng 10 phút (115 điểm)

            - Chuẩn bị cho công việc                                      : 15 điểm

            - Quy trình thực hiện:                                  : 60 điểm

            - Kỹ thuật thực hiện                                     : 15 điểm

            - Tính chuyên nghiệp                                  : 15 điểm

           - Thời gian thực hiện                                   : 10 điểm

- Lựa chọn 15 thí sinh đạt điểm cao nhất tiếp tục dự thi Vòng chung khảo.

b) Vòng chung khảo

- 15 thí sinh đạt điểm cao nhất từ Vòng sơ khảo dự thi, thực hiện 03 nội dung sau:

­          + Làm giường và trang trí giường theo chủ đề tự chọn (20 phút): Mỗi thí sinh dự thi phần thực hành làm giường theo mẫu của Ban tổ chức, thí sinh tự chuẩn bị các vật dụng cần thiết để trang trí giường theo chủ đề tự chọn (các loại khăn, hoa lá, phụ kiện,...). Riêng khăn thí sinh không được gấp sẵn, mà phải thực hiện gấp trong thời gian thi của mình.

+ Trình bày ý nghĩa và giới thiệu nét độc đáo trong phần trang trí (5 phút).

+ Bốc thăm và trả lời câu hỏi tình huống (7 phút): Thí sinh xử lý tình huống bằng tiếng Anh sẽ được cộng thêm điểm

Tiêu chí chấm điểm như sau:

A. Tiêu chí đánh giá chung: 20 điểm

- Hình thức cá nhân                                                 : 10 điểm

- Tính chuyên nghiệp                                              : 10 điểm

B. Tiêu chí thực hiện các nội dung:

Nội dung 1: Thí sinh thực hành làm giường và trang trí giường theo chủ đề tự chọn trong vòng 20 phút (100 điểm).

- Chuẩn bị cho công việc                                      : 10 điểm

            - Quy trình thực hiện, đúng chủ đề              : 65 điểm

            - Kỹ thuật thực hiện                                     : 15 điểm

            - Thời gian thực hiện                                   : 10 điểm

Nội dung 2: Thí sinh thuyết minh về ý nghĩa và nét độc đáo của phần trang trí trong vòng 5 phút (35 điểm).

- Nội dung trả lời: chính xác, hợp lý            : 20 điểm

            - Kỹ năng trình bày                                     : 10 điểm

            - Thời gian thực hiện                                   : 5 điểm

Nội dung 3: Thí sinh bốc thăm và trả lời câu hỏi tình huống trong vòng 7 phút (45 điểm).

- Nội dung trả lời: chính xác, hợp lý            : 15 điểm

            - Kỹ năng trình bày                                     : 10 điểm

            - Thời gian thực hiện                                   : 5 điểm

                   - Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh             : 15 điểm

Kết quả bao gồm tổng điểm tiêu chí đánh giá chung và tiêu chí thực hiện các nội dung vòng chung khảo, số điểm được tính từ cao xuống thấp (giải thưởng được trao cho từng cá nhân).

   Lưu ý: Ở các vòng thi nếu từ 2 thí sinh trở lên có cùng số điểm bằng nhau thì có thể bổ sung thi một trong các năng khiếu hát, múa, đóng kịch và trả lời câu hỏi tình huống do Ban Giám khảo đưa ra.

5. GIẢI THƯỞNG

a) Giải tập thể:

- 01 giải nhất toàn đoàn (Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tiền thưởng)

- 01 giải nhì toàn đoàn (Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở và tiền thưởng).

b) Các giải cá nhân:

+ 01 giải nhất (Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tiền thưởng).

+ 02 giải nhì (Tặng Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở và tiền thưởng).

+ 03 giải ba (Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở và tiền thưởng).

+ 05 giải khuyến khích (Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở và tiền thưởng).

+ 04 giải phụ (Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở và tiền thưởng).

II. QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI THÍ SINH 

  1. Thí sinh dự thi phải mặc trang phục buồng của khách sạn nơi đang công tác, đeo bảng số báo danh trước ngực trong suốt quá trình tham gia Hội thi.

2. Các thí sinh dự thi phải nộp Chứng minh nhân dân cho Ban Tổ chức trước khi vào khu vực thi để Ban Tổ chức kiểm tra, đối chiếu.

  3. Thí sinh phải có mặt trước giờ thi ít nhất 20 phút để điểm danh và chuẩn bị dự thi. Khi đến lượt thi mà thí sinh vắng mặt không có lý do chính đáng thì Ban Tổ chức sẽ đưa ra khỏi danh sách dự thi và huỷ kết quả các nội dung thi trước đó. Thí sinh phải có mặt từ đầu đến cuối giờ của các buổi thi và nghe công bố kết quả tại chương trình trao giải thưởng.

  4. Thí sinh phải nghiêm túc chấp hành nội dung và hình thức ở từng vòng thi do Ban Tổ chức quy định. Nếu thí sinh vi phạm thì tuỳ theo mức độ sẽ bị trừ điểm hoặc không được công nhận kết quả thi.

  5. Thí sinh sẽ bốc thăm thứ tự dự thi trước ngày thi 01 ngày, số thứ tự cũng là số báo danh dự thi của thí sinh.

  6. Ở vòng thi trả lời câu hỏi lý thuyết và tình huống, thí sinh chỉ được rút thăm 01 đề thi (không được rút lại đề). Thí sinh bỏ một trong những nội dung thi sẽ không được công nhận kết quả thi.

  7. Những thí sinh thực hiện phần thi của mình quá thời gian qui định sẽ bị trừ điểm (quá 1 phút trừ 02 điểm).

  8. Điểm cuối cùng của thí sinh ở từng vòng thi là tổng điểm của các thành viên trong Ban giám khảo. Điểm của các thí sinh ở mỗi vòng thi được xếp thứ tự từ cao xuống thấp và là căn cứ để chọn thí sinh vào vòng thi tiếp theo hoặc trao giải thưởng.

  9. Thí sinh phải có thái độ đúng mực và trung thực khi tiếp nhận và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Thí sinh có hành vi ứng xử thiếu văn hoá trong quá trình thi sẽ bị đình chỉ thi và huỷ kết quả thi.

10. Để rút khỏi Hội thi, thí sinh dự thi phải báo cáo với người phụ trách và người phụ trách có trách nhiệm thông báo với Ban tổ chức bằng văn bản trước thời gian tham dự thi.

11. Sau khi làm bài thi xong, thí sinh phải có trách nhiệm làm vệ sinh khu vực thi, không để ảnh hưởng tới môi trường xung quanh và trả lại đồ vải về khu vực chuẩn bị của Ban tổ chức.

 12. Trong suốt quá trình thi, thí sinh không được uống rượu, bia, không hút thuốc, không được sử dụng điện thoại di động, không gây ồn ào hay trao đổi với những người xung quanh và đặc biệt với các thí sinh khác.

 13. Thí sinh phải chấp hành nghiêm túc và đầy đủ những qui định và sự điều hành của Ban tổ chức hội thi.

 14. Thí sinh có ý kiến khác phải phản ánh với Ban tổ chức hội thi. Ban tổ chức là người đưa ra quyết định cuối cùng.

  III. QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI BAN GIÁM KHẢO

  1. Ban giám khảo phải làm việc hoàn toàn khách quan, vô tư, công bằng, đảm bảo chính xác, không thiên vị.

  2. Giám khảo cho điểm các phần thi của thí sinh vào phiếu điểm một cách rõ ràng ngay sau khi kết thúc từng phần thi, chính xác đến 0,5 điểm và ghi tóm tắt đánh giá chất lượng chung từng phần thi trong phiếu điểm.

3. Số điểm bị dập xoá phải ghi lại điểm sửa bằng chữ và ký tên bên cạnh hoặc tốt hơn là thay bằng phiếu điểm khác.

  IV. QUI ĐỊNH ĐỐI VỚI TỔ THƯ KÝ

  1. Ghi chép, tổng hợp điểm từ phiếu điểm của Ban Giám khảo sau từng phần thi của mỗi thí sinh một cách chính xác, trung thực và báo cáo Ban Tổ chức.

2. Lưu tất cả các phiếu chấm điểm vào phong bì và không được tiết lộ điểm thi cho bất kỳ ai (ngoài Ban Giám khảo và trưởng Ban Tổ chức khi cần thiết phải kiểm tra, rà soát).

  3. Thông báo hết giờ và quá giờ dự thi đối với từng phần thi của thí sinh.

  V. ĐỐI VỚI CÁC ĐẠI BIỂU THAM DỰ, PHÓNG VIÊN VÀ KHÁCH THAM QUAN

1. Thực hiện nếp sống văn hóa và nội quy của địa điểm tổ chức hội thi.

2. Các phóng viên báo chí, phát thanh truyền hình phải đeo thẻ nhà báo và chỉ được vào khu vực thi để chụp ảnh, quay phim nếu được sự đồng ý của Ban Tổ chức Hội thi, nhưng không được phỏng vấn thí sinh trong lúc thi; Không được vào khu vực chấm thi của ban Giám khảo

Phan Thị Thu Thiền - Sở Du lịch Nghệ An (Tổng hợp và cung cấp)