Sở Du lịch Nghệ An kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)
Cập nhật: 28/2/2017

Ngày 23/2/2017, Sở Du lịch Nghệ An đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể lãnh đạo và các cá nhân theo tinh thần Nghị quyết TW 4.

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Kế hoạch 04 KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 49 KH/TU ngày 04 /01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 62-KH/ĐU ngày 10/01/2017 của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự có các đồng chí Hồ Mậu Thanh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao, đồng chí Hồ Đăng Tài, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc các ban của Tỉnh ủy.

Hội nghị đã nghe các đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Du lịch báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trong đó tập trung vào nội dung biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên.

Sau phần kiểm điểm tập thể, trên cơ sở chức trách, nhiệm vụ và bản tự kiểm điểm của từng đồng chí lãnh đạo, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận dân chủ, tham gia nhiều ý kiến với tinh thần đoàn kết, thẳng thắn, chất lượng. Hội nghị nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm theo từng phần việc mà các đồng chí trong lãnh đạo Sở Du lịch được phân công phụ trách, đảm nhiệm.

Các ý kiến đóng góp tại hội nghị đã chỉ rõ: Tập thể lãnh đạo Sở Du lịch luôn đoàn kết, thống nhất, kiên định vững vàng, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra.

Các đại biểu đã đánh giá cao sự chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể lãnh đạo và các cá nhân. Trong kiểm điểm đã mạnh dạn đóng góp ý kiến, nói thật, nói đúng, thẳng thắn, dân chủ và cởi mở, không nể nang…Đồng thời, các đại biểu cũng đề nghị các đồng chí trong lãnh đạo Sở Du lịch tiếp tục nghiên cứu thêm các văn bản, hướng dẫn của Đảng, của Nhà nước để lãnh đạo các hoạt động của ngành Du lịch Nghệ An ngày càng tốt hơn.

Đình Hà-Sở Du lịch