Nghệ An: Kinh doanh lữ hành outbound tháng 10 có nhiều chuyển biến tích cực
Cập nhật: 24/10/2016

Sang tháng 10 năm 2016, kết quả hoạt động kinh doanh lưu trú giảm nhẹ so cùng kỳ năm 2016. Riêng họat động kinh doanh lữ hành vẫn tiếp tục có những chuyển biến tích cực đặc biệt là đối với thị trường khách outbound. Do trong năm 2016, các đơn vị lữ hành quốc tế đã chủ động đẩy mạnh hoạt động xúc tiến trong và ngoài nước, trong đó việc khai thác các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore... đạt hiệu quả khá tốt. 

Dự ước trong tháng 10 năm 2016, lượng khách lưu trú tại Nghệ An ước đạt 172.000 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 6.900 lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 170.116 triệu đồng, trong đó doanh thu du lịch đạt 119.800 triệu đồng.

Tổng cộng 10 tháng đầu năm 2016, khách lưu trú tại Nghệ An ước đạt 2.895.000 lượt bằng 86% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó khách quốc tế ước đạt 58.960 lượt bằng 108% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.468.400 triệu đồng, trong đó, doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 2.028.800 triệu đồng, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2015.

Vương Bằng