Thông báo tuyển dụng
Cập nhật: 9/9/2016

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng hợp đồng cộng tác viên làm việc tại Quầy Thông tin du lịch ở ga đến - Cảng hàng không Quốc tế Vinh. Trung tâm gửi Thông báo tuyển dụng (kèm theo) tới quý Nhà trường, quý cơ quan, đơn vị biết và kính đề nghị quý Nhà trường, quý cơ quan, đơn vị phối hợp hỗ trợ cung cấp thông tin tuyển dụng qua các phương tiện thông tin của Nhà trường, của cơ quan, đơn vị đến các bạn sinh viên, các cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nguyện vọng đến nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Kính mong nhận được sự quan tâm và phối hợp giúp đỡ của quý Nhà trường và cơ quan, đơn vị. Trân trọng cảm ơn!

Thông báo tuyển dụng kèm theo