Tổng hợp một số dự án du lịch kêu gọi đầu tư vào Nghệ An giai đoạn 2006 - 2010
Cập nhật: 10/10/2009

I. DỰ ÁN KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG, SINH THÁI PHÀ LÀI 1.Tên dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái Phà Lài. 2. Địa điểm thực hiện dự án. Nằm bên đập thuỷ lợi Phà Lài thuộc xã Môn Sơn - huyện Con Cuông - Tỉnh Nghệ An, trong Vườn quốc gia Pù Mát, trên một đồi thấp bên bờ sông Giăng; cách thị trấn Con Cuông 10 km, cách Cửa khẩu Nậm Cắn 150km. Đường vào khu du lịch đã được nâng cấp và rải nhựa.

3. Đánh giá v tính kh thi ca d án.

Đây là khu du lch ngh dưỡng, sinh thái nm trong vườn quc gia Pù Mát. Trong tương lai gn, s thu hút lượng khách du lch sinh thái vào Vườn rt ln, đặc bit là khách du lch quc tế, khách t Luông Phrabăng, cánh đồng Chum (CHND Lào)….

Ngun thc phm di dào, vi nhiu đặc sn, giá c phi chăng, hp dn du khách. D kiến đến năm 2010, s thu hút 200.00 đến 300.000 lượt khách, trong đó có 50.000 lượt khách quc tế. Vic đầu tư xây dng d án có tính hin thc và hiu qu cao, có nhiu tim năng phát trin lâu dài.

4. Quy mô ca d án.

Tng din tích thc hin: 5ha.

H thng nhà ngh dưỡng vi nhiu tin nghi khác nhau phc v nhu cu các loi hình du lch như du lch ngh dưỡng, du lch sinh thái, du lch mo him trong rng nguyên sinh, ch yếu được thiết kế theo mô hình kiến trúc truyn thng ca người dân các dân tc thiu s.

H thng nhà dch v phc v khách du lch để đi sâu vào Vườn quc gia.

Nhà ni trên h nước Phà Lài.

H thng canô, xung máy du lch trên sông, du lch mo him trên thác ghnh Khe Khng.

5. Tng mc đầu tư: 5 triu USD.

6. Hình thc đầu tư: 100% vn ca nhà đầu tư.

7. Thông tin v đối tác:

* UBND huyn Con Cuông

Địa ch: Th trn Con Cuông - Huyn Con Cuông - Tnh Ngh An

Đin thoi: 038. 3873.182; 3873.164

Fax: 038. 3873.176

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại         : (84.38) 3844511/3598 488

Fax                   : (84.38) 3834911/3598377

Email                : ttxtdlna@gmail.com

Website            : http://www.vietnamtourism.com/nghean

 

II. D ÁN KHU DU LCH SINH THÁI H TRÀNG ĐEN

1. Tên d án: Khu du lch sinh thái H Tràng Đen.

2. Địa đim:

D án được xây dng ti xã Nam Hưng - Huyn Nam Đàn - Tnh Ngh An

Giao thông thun l s 15A, cách th trn Nam Đàn 11km, cách thành ph Vinh 29 km v phía Tây.

đin lưới quc gia đi qua.

Các điu kin khác: Dch v ngân hàng, thông tin liên lc, thương mi… thun li, đáp ng nhu cu ca du khách.

3. Đánh giá v tính kh thi ca d án:

Đây là mt khu vc có phong cnh t nhiên đẹp có h nước tương đối ln. Bao quanh h là khu rng tái sinh và rng trng phòng h rng ln, thun tin cho vic đầu tư xây dng khu du lch sinh thái, vui chơi gii trí. Đường giao thông đã xây dng đến khu vc ca d án, điu kin cp thoát nước, thông tin liên lc thun li.

4. Quy mô đầu tư:

Tng din tích: 130ha

Trong đó din tích mt h là 100ha, bao quanh là khu rng tái sinh và rng trng phòng h.

Các hng mc công trình bao gm: Khu trung tâm vui chơi gii trí, khu th dc th thao, khu cm tri, khu trò chơi dưới nước, khu an dưỡng, khu s thú, khu du lch sinh thái trong rng.

5. Hình thc đầu tư:

100% vn ca nhà đầu tư.

6. Tng vn đầu tư: 3 triu USD.

7. Thông tin v đối tác:

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

Điện thoại         : (84.38) 3844511/3598 488

Fax                   : (84.38) 3834911/3598377

Email                : ttxtdlna@gmail.com

Website            : http://www.vietnamtourism.com/nghean

* UBND huyn Nam Đàn

Đin thoi: 038 3822.212; 3822.130

Fax: 038 3822.111

 

III. D ÁN KHU DU LCH QUNH BNG - QUNH PHƯƠNG - QUNH LP

1. Tên d án: Khu du lch  Qunh Bng - Qunh Phương - Qunh Lp.

2. Địa đim: Xã Qunh Phương - Qunh Bng, huyn Qunh Lưu

Khu du lch Qunh Phương, Qunh Bng nm cách quc l 1A 15km, cách thành ph Vinh 70 km v phía Nam và cách Hà Ni 230 km v phía Bc. Là mt khu du lch có nhiu tim năng ln cùng vi Ca Lò là nơi ngh mát, tham quan lý tưởng ca vùng Bc Min Trung, nm sát trung tâm công nghip Nam Thanh - Bc Ngh. Va có bãi bin dài đẹp va là nơi có điu kin sinh thái tt cho du khách và đáp ng được nhu cu ca nhân dân trong vùng. Tp trung đầu tư xây dng cơ s h tng, bãi tm khu điu dưỡng, nhà ngh tr thành mt đim du lch bin đẹp nht ca Bc min Trung.

3. Mô t sn phm, quy mô d kiến

Tng din tích d án: 648 ha

Đây là d án đang được quy hoch để tr thành đim du lch quan trng ca Ngh An và Bc Min Trung nhm tăng thêm sc thu hút khách du lch trong và ngoài nước.  Đặc bit là min Bc, min Trung, Lào và Thái Lan.

Khu bãi tm Qunh Phương - Qunh Bng - Qunh Lp còn hoang sơ t nhiên, cnh quan đẹp, rt hp vi du lch tm bin, du lch sinh thái bin.

4. Hình thc đầu tư.

- 100% vn nước ngoài hoc ngoi tnh

- Liên doanh

- Hp tác kinh doanh

5. Vn đầu tư: 5 triu USD

6. Thông tin v đối tác:

* UBND huyn Qunh Lưu

- Địa ch: Th trn Cu Giát, huyn Qunh Lưu, tnh Ngh An.

- Đin thoi: 038. 3864 166;  3864 168.

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

- Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại       : (84.38) 3844511/3598 488

- Fax                 : (84.38) 3834911/3598377

- Email  : ngheantpc@vnn.vn, ttxtdlna@gmail.com.

- Website          : http://www.vietnamtourism.com/nghean

 

V. D ÁN KHU DU LCH SINH THÁI VƯỜN QUC GIA PÙ MÁT

1. Tên d án: Khu du lch sinh thái vườn quc gia Pù Mát.

2. Địa đim:

Nm phía Tây Nam tnh Ngh An, v phía Bc dãy Trường Sơn, trên địa bàn 3 huyn Con Cuông, Anh Sơn, Tương Dương. Khu du lch ( nm trong vườn quc gia Pù mát) cnh quc l 7, cách thành ph Vinh 160km, cách ca khu quc tế Nm Cn 140 km, cách Kim Liên - quê hương Ch tch H Chí Minh 80 km, theo đường quc l 46 và là đim quan trng trong tour du lch Ca Lò - Vinh - Kim Liên - Pù Mát.

Vườn quc gia Pù mát có tng din tích 91.113 ha và phân khu hành chính có tng din tích t nhiên: 53.65 ha. Phía Bc là quc l s 7 chy song song vi sông C (sông Lam). Có h thng sông sui khá ln như sông Giăng, sông C,...đin lưới quc gia đã đến được hu hết các xã trong vùngđáp ng đủ nhu cu ca khách du lch.

Tng kết nghiên cu v đa dng sinh hc Vườn quc gia Pù Mát h thc vt có 1.871 loài (chiếm 16.5 % s loài thc vt bc cao có mch đã phát hin ti Vit Nam), 545 chi, 159 h thuc 6 ngành. Da vào quy định sách đỏ Vit Nam, Vườn quc gia PùMát có trên 40 loài thuc cp độ nguy him.

Qua nghiên cu bng danh mc thc vt, rng Pù Mát, trong vòng 10 năm ti vườn thc vt Pù Mát có th sưu tp và trng thành công 515 loài.

H thng giao thông trong vùng d án đã được nâng cp, ri nha. D án "Lâm nghip xã hi và bo tn thiên nhiên Ngh An" s dng 22 triu USD ngun vn tài tr ca EC, sau 7 năm điu tra nghiên cu đã đủ tài liu rt có giá tr đề ngh UNESCO công nhn là khu bo tn thiên nhiên thế gii.

3. Mc tiêu ca d án.

- Phc v tham quan, du lch sinh thái thác Kèm, tham quan rng Săng L, du thuyn trên sông Phà Lài - Sông Giăng gn vi các khu du lch Ca Lò, Din Châu, Đền Cuông.

- Phc v nghiên cu, hc tp cho các chuyên gia đầu ngành, sinh viên các trường đại hc trong và ngoài nước đến tìm hiu nghiên cu v thc vt và bo tn tinh đa dng sinh hc ca loài thc vt rng ti vườn và Khu văn phòng thuc phân khu hành chính.

- Bo tn và gii thiu các loài cây có giá tr ca rng thuc Vườn quc gia Pù Mát và các loài cây tiêu biu trong khu h thc vt Bc Trung B.

- Thăm quan tìm hiu bn sc văn hoá dân tc khu đồng bào dân tc người Thái, Đan Lai....

- To ra sn phm du lch mi, hp dn, độc đáo và s là mt trung tâm du lch ca Ngh An và c min Trung. D án s thu hút được du khách tham quan không ch trong, ngoài tnh mà còn c quc tế. Nó s góp phn làm hoàn chnh tuyến du lch: Pù Mát - Kim Liên - Vinh - Ca Lò, đáp ng nhu cu tm bin, tham quan ngh dưỡng... ca du khách.

4. Quy mô d án:

Đây là tiu d án nm trong d án Vườn du lch sinh thái quc gia Pù Mát vi mc đích khai thác tim năng du lch sinh thái và nhân văn trong vườn quc gia và vùng đệm. D kiến các hng mc đầu tư xây dng và khai thác gm:

- Xây dng khu du lch và tham quan.

- Xây dng tuyến du lch thác Kèm, đỉnh Pơ Mu.

- Xây dng tuyến du lch Phà Lài.

- Xây dng tuyến du lch rng săng l Tam Quan.

6. Hình thc đầu tư:

- 100% vn ca nhà đầu tư.

7. Tng vn đầu tư: 6 triu USD.

8. Thông tin v đối tác:

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

- Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại       : (84.38) 3844511/3598 488

- Fax                 : (84.38) 3834911/3598377

- Email  :  ttxtdlna@gmail.com.

- Website          : http://www.vietnamtourism.com/nghean

* UBND huyn Con Cuông.

- Đin thoi: 038. 3873.176; 3873.182

- Fax: 038. 3873.176.

 

VI. D ÁN  KHU DU LCH BÃI BIN NGHI THIT

1. Tên d án: Khu du lch bãi bin Nghi Thiết.

2. Địa đim: Xã Nghi Thiết - Huyn Nghi Lc - Tnh Ngh An

- T quc l 1A theo tnh l Nm Cn - Ca Lò 6 km, và tnh l Nghi Đức - Nghi Thiết (va được nâng cáp ri nha) 3km, có th d dàng ti khu du lch.

- D án cách khu du lch Ca Lò 4km v phía Bc, có bãi bin đẹp, dài khong 1.2km; có núi to nên khung cnh sơn thy hu tình.

3. Mô t các sn phm, công sut d kiến.

Đây là d án nm trong chương trình m rng địa gii hành chính th xã Ca Lò và m rng không gian du lch và thu hút khách đến du lch Ca Lò, khu bãi tm Nghi Thiết đang còn hoang sơ cnh quan rt đẹp và phù hp vi du lch tm bin, leo núi thưởng ngon.

4. Quy mô đầu tư:

Tng din tích khong 550.000m2 vi tính cht khu du lch là sinh thái, ngh dưỡng, vui chơi gii trí vi 4 khu chc năng:

- Khu vc nhà hàng ven bin: Chy dc theo b bin, nm gia các vin cây xanh.

- Khu vc ngh dưỡng: Bao gm h thng khách sn thp tng ven bin và h thng b bơi.

- Khu vc trung tâm dch v: Thương mi, khu vui chơi gii trí vào ban đêm và thi gian không tm bin.

- Công viên vui chơi gii trí ni: T chc các trò vui chơi gii trí và to lp cây xanh ngăn cách vi thế gii bên ngoài.

4. Hình thc đầu tư

- 100% vn ca nhà đầu tư.

5. Vn đầu tư: 6 triu USD.

6. Thông tin v đối tác:

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

- Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại       : (84.38) 3844511/3598 488

- Fax                 : (84.38) 3834911/3598377

- Email  : ngheantpc@vnn.vn, ttxtdlna@gmail.com.

- Website          : http://www.vietnamtourism.com/nghean

      

VII. D ÁN TRUNG TÂM THƯƠNG MI VÀ DU LCH PH QU

1. Tên d án: Trung tâm thương mi và du lch Ph Qu.

2. Địa đim thc hin: Th trn Thái Hoà - Huyn Nghĩa Đàn - Tnh Ngh An.

3. Quy mô d án: D án được chia làm 4 hng mc công trình.

Khách sn Ph Qu:

Quy mô: 3 tng vi din tích sàn            : 1.022 m2.

+ Hi trường, phòng ăn, phòng ngh...   : 1.022 m2

+ Dch v bar, massage...                                  : 108 m2.

+ Bãi đậu xe, sân đường                                   : 590 m2.

+ Cây xanh                                                                   : 532 m2.

Cm du lch sông Sào:

V trí: Cách th trn Thái Hoà 8km, cnh đường H Chí Minh.

H Sông Sào vi din tích mt nước 820 ha, dung tích 51 triu m3 nước được đưa vào s dng năm 2004. Khi nước dâng đạt mc thiết kế, khu rng phòng h quanh h s to ra môi trường sinh thái trong lành mát m, vi thm rng t nhiên phong phú s tr thành nơi ngh mát hp dn. Các hng mc công trình d kiến trin khai gm:

+ H thng khách sn mini 2 tng, 16 phòng.

+ H thng nhà sàn mini ven h: 10 nhà khép kín.

+ Thuyn, canô du lch trên h.

+ Bến tm, h thng đường ni b.

+ Sân tennis, cu lông trong nhà có đèn chiếu sáng.

Công viên bàu Sen:

(Trong qun th Lâm viên bàu Sen - Thái Hoà, din tích mt h 15ha)

+ Nhà ni: Du lch ăn ung, ca nhc...

+ Canô, thuyn du lch trên Bàu - thuyn câu cá.

+ Đường ni b.

Các tour du lch v tinh:

+ Thái Hòa - khu di ch làng Vc - Di tích làng Trù - h Khe Đá.

+ Thái Hoà - Qu Hp - Khu bo tn thiên nhiên Pù Hung - Pù Mát.

+ Thái Hòa - thng cnh Hang Bua - Bo tàng dân tc Qu Châu - thác Sao Va.

+ Thái Hoà - Ca Lò - Vinh - quê Bác.

4. Vn đầu tư:

Tng vn đầu tư: 48.900 triu đồng

Trong đó:

- Khách sn Ph Qu                 : 8.945 triu đồng.

- Cm du lch sông Sào             : 18.000 triu đồng.

- Kiến trúc Công viên Bàu Sen    : 7.100 triu đồng.

- Giá tr s dng đất                  : 14.855 triu đồng.

5. Hình thc đầu tư:

- 100% vn nhà đầu tư.

- Liên doanh.

6. Đánh giá th trường:

            Phc v khách tham quan, du lch trong tnh, trong khu vc, trong nước và quc tế. Trong đó, có nhiu chuyên gia, k sư, công nhân nước ngoài làm vic ti các liên doanh khu vc công nghip Ph Qùy.

7. Thông tin v đối tác:

* Công ty c phn thương mi xut nhp khu Ph Qu.

- Th trn Thái Hoà - Huyn Nghĩa Đàn - Tnh Ngh An.

- Đin thoi: 038. 881332. Fax: 038. 881.523.

- Ngành ngh kinh doanh: Dch v ăn ung, khách sn, kinh doanh hàng hoá tng hp, phc v hàng chính sách, thu mua nông sn.

Năng lc nhân s, tài chính: Đảm bo và n định.

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

- Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại       : (84.38) 3844511/3598 488

- Fax                 : (84.38) 3834911/3598377

- Email  : ngheantpc@vnn.vn, ttxtdlna@gmail.com.

- Website          : http://www.vietnamtourism.com/nghean

 

VIII. D ÁN KHÁCH SN THANH LCH

1.Tên d án: Khách sn Thanh Lch.

2. Địa đim thc hin:

V trí ca d án: S 49 - Đường Quang Trung - Thành ph Vinh - Tnh Ngh An. Xây dng trên khu đất 6.220 m2.

Điu kin h tng: Nm trung tâm thành ph Vinh, cách sân bay Vinh 5 km, cng bin Ca Lò 15km, ga Vinh 3km, trên quc l 1A.

Các điu kin khác: Bưu chính, đin, cp thoát nước, ngân hàng....rt thun tin.

3. Đánh giá tính kh thi:

Hin nay thành ph Vinh mi ch có 3 khách sn đạt tiêu chun 3 sao, d án khách sn Thanh Lch được đặt trung tâm thành ph Vinh là điu kin tt cho vic thu hút khách du lch.

Theo quy hoch, thành ph Vinh s tr thành đô th loi 1, trung tâm kinh tế thương mi ca khu vc Bc Trung B. Vic đầu tư xây dng khách sn Thanh Lch là có tính kh thi cao và phù hp vi xu hướng phát trin ca tnh Ngh An và khu vc.

4. Quy mô:

Khách sn gm có: 8 tng, 76 phòng đạt tiêu chun 3 sao, tng din tích sàn 4.720 m2. Các khu chc năng c th như sau:

- 72 phòng ng              : 2.620 m2.

- Khu massage              : 200 m2.

- ăn ung, gii khát        : 400 m2.

- Khu vui chơi gii trí      : 200 m2.

- Hi tho                                  : 380 m2.

- Hi trường                              : 370 m2.

- Bãi đỗ xe, kiến trúc khác: 550 m2.

5. Tng mc đầu tư: 30 t đồng Vit Nam.

6. Hình thc đầu tư:

- Liên doanh.

- 100% vn ca nhà đầu tư.

7. Thông tin v đối tác:

* Công ty xut nhp khu và dch v tng hp Ngh An.

- S 11 - Đường Quang Trung - Thành ph Vinh - Tnh Ngh An.

- Đin thoi: 038. 3566.266. Fax: 038. 3842.371.

- Nghành ngh kinh doanh: Khách sn, dch v tng hp, xut nhp khu....

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

- Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại       : (84.38) 3844511/3598 488

- Fax                 : (84.38) 3834911/3598377

- Email  : ngheantpc@vnn.vn, ttxtdlna@gmail.com.

- Website          : http://www.vietnamtourism.com/nghean

 

X. KHU DU LCH NÚI QUYT - BN THU.

1. Tên d án: Khu du lch Núi Quyết - Bến Thu.

2. Địa đim: Khu du lch Núi Quyết - Bến Thu nm phía Nam thành ph Vinh, cách trung tâm thành ph Vinh khong 5 km.

- Địa hình gm khu vc núi Quyết và vùng đất bng phng ca phường Trung Đô và phương Bến Thu có núi Quyết, kênh đào (Cn Mc). Núi Quyết có địa hình đa dng phong phú. T đây có th nhìn thy dãy Hng Lĩnh (Hà Tĩnh), Thiên Nhn, Đại Hu(Nam Đàn), Ca Lò và toàn cnh thành ph Vinh.

- V trí giao thông thun li, gn sông Lam, đường Quc l 1A. Bao quanh khu du lch có nhiu di tích lch s văn hoá:

+ Đền th và m Đức thánh Hoàng Mười: Cách 2km.

+ Di tích Lam Thành và đền th Vua Lê: Cách 5km.

+ Khu di tích Kim Liên - Quê hương Ch tch H Chí Minh: 20km.

+ Khu du lch Ca Lò: Cách 20 km.

+ Khu du lch Nguyn Du, đền Ch Ci: Cách 10km.

3. Quy mô d kiến:

- Tng din tích: 156.6 ha.

4. Hình thc đầu tư:

- 100% vn nước ngoài hoc ngoi tnh.

- Liên doanh.

5. Vn đầu tư: 25 triu USD.

6. D kiến ngun khách:

Xây dng khu du lch núi Quyết - Bến Thu mang li nhiu li ích thiết thc đối vi kinh tế - xã  hi.

- Gii quyết công ăn vic làm cho 1500 lao động phc v du lch.

- Tăng ngun thu nhp cho tnh và thành ph.

- Gii quyết được tt vn đề cnh quan môi trường cho thành ph.

- Hàng năm thu hút t 60.000 - 80.000 lượt khách đến tham quan.

7. Thông tin v đối tác:

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

- Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại       : (84.38) 3844511/3598 488

- Fax                 : (84.38) 3834911/3598377

- Email  : ngheantpc@vnn.vn, ttxtdlna@gmail.com.

- Website          : http://www.vietnamtourism.com/nghean

 

XI. XÂY DNG SÂN GOLF (Đang xây dng)

1. Tên d án: Xây dng Sân Golf.

2. Địa đim: Ti th xã Ca Lò , tnh Ngh An.

 Nm gia trc đường ngang s 18 đến trc 20  và phía đông đường dc s 4, Tây đường Bình Minh, khu du lch Ca Lò - Th xã Ca Lò - Tnh Ngh An.

- Khu du lch Ca Lò cách thành ph Vinh 20 km, cách Hà Ni 290 km.

3. Mô t các sn phm và công sut d kiến.

D án xây dng sân gôn có tng din tích là: 40 ha k c kh năng m rng đến 18 l.

4. Hình thc đầu tư.

- 100% vn nước ngoài hoc ngoi tnh.

- Liên doanh.

5. Vn đầu tư: 1.3 triu USD.

6. D kiến ngun khách: Nếu sân sông được hoàn thành s thu hút t 10.000 - 16.000 lượt người đến chơi hàng năm. Doanh thu ước tính đạt 1.5-2 t đồng/năm.

7. Thông tin v đối tác:

* Ủy ban ND Thị xã Cửa Lò

Địa chỉ: Đường Nguyễn Sinh Cung – Tx. Cửa Lò

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

- Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại       : (84.38) 3844511/3598 488

- Fax                 : (84.38) 3834911/3598377

- Email  : ngheantpc@vnn.vn, ttxtdlna@gmail.com.

- Website          : http://www.vietnamtourism.com/nghean

 

XII. LÀNG SINH THÁI VĂN HOÁ LCH S.

1. Tên d án: Làng sinh thái văn hoá lch s.

2. Địa đim: Nm dc theo đường s 3 thuc xã Nghi Thu, khu du lch Ca Lò, th xã Ca Lò, tnh Ngh An

Khu du lch Ca Lò cách thành ph Vinh khong 20 km, cách Hà Ni 290 km. Trong giai đon phát trin du lch trong thi gian ti, du lch Ca Lò d tính kêu gi đầu tư vào các công trình du lch để phát trin mnh cơ s h tng du lch, tiếp tc m rng không gian du lch v phía Nam, to thêm các đim du lch sinh thái, văn hoá lch s nhm thu hút khách du lch đến ngày càng đông, tng bước hướng Ca Lò tr thành đô th bin du lch trong nhng năm tiếp theo.

3. Mô t các sn phm, cng sut d  kiến

- Đây là d án nm trong chương trình phát trin xã Nghi Thu theo hướng Công nghip hoá - Hin đại hoá.

- Tng din tích d án: 10 ha.

4. Hình thc đầu tư.

- 100% vn nước ngoài hoc ngoi tnh.

- Liên doanh.

5. Vn đầu tư: 2.4 triu USD.

6. D kiến ngun khách:

Vic trin khai xây dng d án hoàn chnh s m rng không gian du lch và kéo du lch sâu vào ni địa và hình thành mt qun th du lch, to sc hp dn hơn đối vi du khách, không ch du lch trên  bin mà còn biết được văn hoá lch s - Ca Lò.

7. Thông tin v đối tác:

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

- Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại       : (84.38) 3844511/3598 488

- Fax                 : (84.38) 3834911/3598377

- Email  : ngheantpc@vnn.vn, ttxtdlna@gmail.com.

- Website          : http://www.vietnamtourism.com/nghean

 

XIII. LÀNG DU LCH VĂN HOÁ DÂN TC VIT NAM

1. Tên d án: Làng du lch văn hoá dân tc Vit Nam

2. Địa đim: Phía Nam khu du lch Ca Lò - Th xã Ca Lò - thành ph Vinh.

3. Mô t các sn phm, công sut d kiến: Phía Nam khu ngh mát Ca Lò và Đảo Ngư s hình thành nên 3 trung tâm ln là: Trung tâm văn hoá dân tc, Trung tâm vui chơi gii trí và th thao, Trung tâm du lch sinh thái và ngh ngơi.

Tng din tích d án: 150ha.

4. Hình thc đầu tư:

- 100 % vn nước ngoài hoc ngoi tnh.

- Liên doanh.

5. Vn đầu tư: 70 triu USD.

6. D kiến ngun khách.

D án s to ra mt sn phm du lch mi, hp dn độc đáo, đặc trưng tiêu biu cho ngành du lch ngh An và nó s là mt trung tâm du lch ca min Trung nói riêng và c nước nói chung. D án s xây dng cnh quan kiến trúc tiêu biu cho 54 dân tc Vit Nam, d án hoàn thành s làm cho du lch Ca Lò phát trin 4 mùa và thu hút hàng nghìn khách du lch nước ngoài, hàng chc vn khách trong nước, hiu qu kinh tế s cao gp 4 ln so vi thi gian hin nay ca khu du lch Ca Lò ch đang khai thác có 3 tháng tm bin/năm.

7. Thông tin v đối tác:

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

- Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại       : (84.38) 3844511/3598 488

- Fax                 : (84.38) 3834911/3598377

- Email  : ngheantpc@vnn.vn, ttxtdlna@gmail.com.

- Website          : http://www.vietnamtourism.com/nghean

 

XIV. XÂY DNG KHU DU LCH GIANG SƠN - ĐÔ LƯƠNG.

1. Tên d án: Khu du lch Giang Sơn - Đô Lương

2. Địa đim:

Khu du lch nước khoáng nóng Giang Sơn - Đô Lương, thuc xã Giang Sơn, huyn Đô Lương, tnh Ngh An.

- Giao thông thun li nm cnh đường 15A, cách ct mc s 0 đường H Chí Minh 2.5 km, th trn Đô Lương 18km, cách thành ph Vinh 80km.

- Din tích toàn khu là 150 ha, bao quanh là rng tái sinh và đồng rung. Đặc bit đây có m nước khoáng nóng vi nhit độ trung bình (khi bơm lên) là 610C. Tr lượng 400m3/ ngày. Cht lượng nước tt phù hp vi phát trin du lch ngh dưỡng, cha bnh và sn xut nước khoáng đóng chai.

3. Mô t các sn phm, công sut d kiến.

- Các hng mc công trình bao gm: Khu trung tâm, khu nước khoáng nóng, khu th dc th thao, khu cm tri, khu nuôi nga, khu trò chơi dưới nước, khu an dưỡng, s thú, khu vui chơi ca thiếu nhi, bãi đậu xe, trm bơm, nhà máy sn xut nước đóng chai.

- Tng din tích d án: 160 ha.

4. Hình thc đầu tư

- 100% vn nước ngoài hoc ngoi tnh

- Liên doanh

- Hp tác kinh doanh

5. Vn đầu tư: 75 t đồng(gn 5 triu USD)

6. D kiến ngun khách

Khu du lch nm cnh đường 15A, cách đườngH Chí Minh 2.5km, cách thành ph Vinh 80km nên trin vng thu hút ngun khách t phía Bc vào, Nam ra theo đường H Chí Minh, khách tm bin khu du lch Ca Lò và các ngun khách t nơi khác đến.

7. Thông tin v đối tác:

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

- Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại       : (84.38) 3844511/3598 488

- Fax                 : (84.38) 3834911/3598377

- Email  : ngheantpc@vnn.vn, ttxtdlna@gmail.com.

- Website          : http://www.vietnamtourism.com/nghean

 

XV. KHU DU LCH THÁC SAO VA

1. Tên d án: Khu du lch thác Sao Va

2. Địa đim: Huyn Quế Phong

Thác Sao Va thuc huyn Quế Phong cách thành ph Vinh khong 170km v phía Tây Bc. Đây là mt địa ch quen thuc ca nhiu đn du khách đến tham quan, tm mát hay chiêm ngưỡng nhng điu k thú ca min sơn cước. Ngn thác cao, rng, mi chiu t 30 - 35m. Nước t trên đổ xung nhng phiến đá hai bên và dưới chân thác tung bt trng xoá to cho du khách cm giác mát m. Khung cnh nơi đây rt phù hp cho nhng chuyến du lch dã ngoi vào mùa hè.

3. Mô t sn phm, quy mô d kiến:

D án này được xem là mt d án quan trng, ưu tiên đầu tư, phát trin trong thi gian ti.

D kiến qu đất: 250ha

4. Hình thc đầu tư:

- 100% vn nước ngoài hoc ngoi tnh

- Liên doanh

- Hp tác kinh doanh

5. Vn đầu tư: 1 triu USD

6. Thông tin v đối tác:

Cơ quan qun lý d án: UBND huyn Quế Phong

Địa ch:   Th Trn Quế Phong – huyn Quế Phong – Ngh An                                                                         

Đin thoi: 0383. 3885161

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

- Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại       : (84.38) 3844511/3598 488

- Fax                 : (84.38) 3834911/3598377

- Email  : ngheantpc@vnn.vn, ttxtdlna@gmail.com.

- Website          : http://www.vietnamtourism.com/nghean

 

XVI. KHU VUI CHƠI GII TRÍ DU LCH NÚI CHUNG

1. Tên d án: Khu vui chơi gii trí Du lch Núi Chung

2. Địa đim: xã Kim Liên, huyn Nam Đàn, tnh Ngh An.

Là khu vui chơi, gii trí, du lch Núi Chung nm trong d án " Tôn to Khu du lch lch s văn hoá Kim Liên, gn vi phát trin du lch " đang được trình nhà nước phê duyt quy hoch, nm trên din tích 150 ha, va là di tích lch s văn hoá, va là nơi có th đầu tư phát trin thành khu vui chơi, gii trí, du lch. Cách thành ph Vinh 18km v phía Tây, cách khu du lch Ca Lò 30km. Đầu tư đầy đủ cơ s h tng, khu bo tn bo tàng di tích núi Chung, xây dng nhà trưng bày lưu nim nhng đặc trưng ca con người và quê hương nh hưởng đến cuc đời hot động ca H Ch Tch, xây dng mô hình du lch theo chân Bác, khu ngh mát, vui chơi cui tun... 

3. Mô t sn phm, quy mô d kiến:

Tng din tích d án là 150 ha

4. Hình thc đầu tư:

- 100% vn nước ngoài hoc ngoi tnh

- Liên doanh

- Hp tác kinh doanh

5. Vn đầu tư: 10 triu USD

6. Các thông tin v đối tác:

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

- Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại       : (84.38) 3844511/3598 488

- Fax                 : (84.38) 3834911/3598377

- Email  : ngheantpc@vnn.vn, ttxtdlna@gmail.com.

- Website          : http://www.vietnamtourism.com/nghean

 

XVII. KHU DU LCH BIN THNG LIÊN

1. Tên d án: Khu du lch bin Thng Liên (Đang xây dng)

2. Địa đim: xã Qunh Liên, huyn Qunh Lưu, tnh Ngh An

3. Mô t sn phm, quy mô d kiến:

Khu du lch bin Thng Liên c th hoá khu du lch bin Qunh, có tính cht phc v điu dưỡng ngh ngơi tm bin tương đối hoàn chnh đồng b.

Phía Bc giáp  : trc đường trung tâm bin Qunh

Phía Nam giáp : trc đường quy hoch (ranh gii Qunh Liên - Qunh Bng)

Phía Đông giáp : bãi cát bin Đông

Phía Tây giáp : Khu dân cư xã Qunh Liên

 

Tng din tích: 15 ha. D kiến quy hoch bao gm 6 khu chc năng:

1, Trung tâm dch v tng hp và nhà qun lý điu hành

2,  Khu  khách sn du lch có tng cao t 3-5 tng, din tích xây dng:5.900m2, din tích sàn: 24.300m2, mt độ xây dng: 20%

3, Xây dng bit th và nhà ngh dưỡng 

4, Khu trung tâm thương mi dch v có tng cao t 2-5 tng, din tích xây dng:6.700m2; din tích sàn:33.500m2, mt độ xây dng:20%

5, Khu vc h nước sinh thái và cây xanh th thao

6, Các bãi đậu xe và công trình giao thông

Ch đầu tư: Công ty TNHH Đin t - Du lch Thng Liên

4. Hình thc đầu tư:

- Hp tác kinh doanh

- 100% vn trong tnh hoc ngoi tnh

- Liên doanh

5. Vn đầu tư:

6. Thông tin v đối tác Vit Nam:

- Cơ quan qun lý d án: UBND huyn Qunh Lưu

7. Thông tin về đối tác:

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

- Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại       : (84.38) 3844511/3598 488

- Fax                 : (84.38) 3834911/3598377

- Email  : ngheantpc@vnn.vn, ttxtdlna@gmail.com.

- Website          : http://www.vietnamtourism.com/nghean

 

XVIII. ĐỀN TH VUA QUANG TRUNG TRÊN NÚI QUYT, TP VINH

(Đang xây dng)

1. Tên d án: Xây dng đền th vua Quang Trung trên núi Quyết, Tp Vinh

2. Địa đim: ti núi Quyết phường Trung Đô, thành ph Vinh

3. Mô t sn phm, quy mô d kiến:

Quy hoch tng mt bng phù hp, hài hoà trong không gian ca đền chùa. Tng mt bng được t chc thành 3 khu vc:

- Khu vc đền chính và đường hành hương nm trên khuôn viên rng 1000m2,

- Khu vc miếu Sơn Thn nm trên khuôn viên rng 250m2,

- Khu vc bãi đậu xe nm dưới chân núi Quyết

4. Ch đầu tư: UBND thành ph Vinh

5. Hình thc qun lý, thc hin d án: Ch nhim điu hành d án

6. Hình thc, phương thc đầu tư: Xây dng mi, thc hin theo hình thc hp đồng chìa khoá trao tay(EPC)

7. Mc tiêu đầu tư:

Xây dng đền làm nơi th cúng và tưởng nh v anh hùng dân tc Quang Trung - Nguyn Hu, to qun th khu văn hoá và du lch Lâm viên núi Quyết để thu hút khách du lch nhm góp phn thúc đẩy phát trin du lch dch v tnh Ngh An.

8. Tng vn, ngun vn đầu tư:

Tng vn:     25 t đồng

Ngun vn:

- Ngân sách địa phương đầu tư cho các công trình phc v năm du lch.

- Ngân sách nhà nước đầu tư t chương trình mc tiêu quc gia

- Ngân sách thành ph Vinh

- Huy động các ngun hp pháp khác.

9. Tiến độ thc hin d án:

Phân thành 2 giai đon:

- Giai đon 1: Hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2004 theo quyết định s 700/QĐ - UB ngày 01/3/2004 ca UBND tnh. Đầu tư đồng b k c ni tht, cây xanh, tiu cnh và công trình k thut:

+ Hàng rào khuôn viên

+ Khu vc đền chính: hoàn chnh các hng mc khu vc đền chính, đin chiếu sáng.

+ Nhà đón khách và qun lý nhà v sinh vè kè tường rào, cp đin cp thoát nước.

+ San lp và gii phóng mt bng

- Giai đon 2: t tháng 1/2005 tr v sau, đầu tư các hng mc còn li ca d án

10. Thông tin về đối tác:

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

- Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại       : (84.38) 3844511/3598 488

- Fax                 : (84.38) 3834911/3598377

- Email  : ngheantpc@vnn.vn, ttxtdlna@gmail.com.

- Website          : http://www.vietnamtourism.com/nghean

 

XIX. ĐƯỜNG VEN SÔNG LAM

1. Tên d án đầu tư: Xây dng đường ven sông Lam t Ca Hi đi th trn Nam Đàn.

2. Địa đim, quy mô, tuyến xây dng công trình:

a) Tuyến chính:

- Đim đầu Km0 xut phát ti đim ni vi đường Bình Minh th xã Ca Lò

- Đim cui Km56+290(th trn huyn Nam Đàn) trùng vi Km33+486 Quc l 46.

Chiu dài tuyến: 56.290m, tuyến đi qua địa phn phường Nghi Hi(th xã Ca Lò); các xã Nghi Xuân; Phúc Th và Nghi Thái (huyn Nghi Lc); xã Hưng Hoà; phường Bến Thu (Tp Vinh) gp và nhp quc l 1A tránh thành ph Vinh, các xã  Hưng Li, Hưng Châu, Hưng Khánh, Hưng Phú, Hưng Lam, Hưng Xuân, Hưng Xá, Hưng Long, Hưng Lĩnh (huyn Hưng Nguyên), các xã Xuân Lâm, Hng Long, Hùng Tiến, Xuân Hoà  và th trn Nam Đàn (huyn Nam Đàn)

b) Tuyến nhánh:

- Tuyến nhánh 1: (t Xuân Lâm đến núi Chung xã Kim Liên). Chiu dài tuyến:3.049m

- Tuyến nhánh 2: (ni vào đền ông Hoàng Mười). Chiu dài tuyến: 452m

3. Ch đầu tư: S Giao thông vn ti Ngh An

4. Mc tiêu đầu tư: Phát trin mng lưới giao thông ni các khu đô th và các địa phương có nhiu tim năng v du lch; đảm bo an toàn tuyt đối cho tuyến đê T Lam và đáp ng kp thi công tác phòng chng thiên tai bão lt; phát trin du lch và huy động qu đất để m rng các khu đô th ca thành ph Vinh, các địa phương dc tuyến đường, to ngun vn đầu tư xây dng h tng, phát trin kinh tế xã hi.

5. Tng mc đầu tư: 747.615 triu đồng

6. Ngun vn đầu tư:

- Ngân sách nhà nước

- Khai thác qu đất các khu quy hoch đô th và dân cư dc theo tuyến đường

- Huy động các ngun hp pháp khác

7. Phương thc thc hin đầu tư: Đấu thu theo quy định hin hành.

8. Thông tin về đối tác:

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

- Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại       : (84.38) 3844511/3598 488

- Fax                 : (84.38) 3834911/3598377

- Email  : ngheantpc@vnn.vn, ttxtdlna@gmail.com.

- Website          : http://www.vietnamtourism.com/nghean

 

XXI. ĐƯỜNG GIAO THÔNG NI KHU DI TÍCH LÊ HNG PHONG (HUYN HƯNG NGUYÊN) VI KHU DI TÍCH KIM LIÊN (HUYN NAM ĐÀN). (Đang đầu tư)

1. Tên d án: Đường giao thông ni Khu di tích Lê Hng Phong (huyn Hưng Nguyên) vi Khu di tích Kim Liên (huyn Nam Đàn)

2. Địa đim, tuyến xây dng công trình: Đim đầu Km0+00 ti cng di tích nhà C Tng bí thư Lê Hng Phong, theo tuyến đường hin có đến Km1+414,6 gp tnh l 558 ti Km19+700 (thuc địa phn xã Hưng Thông, huyn Hưng Nguyên). Đim cui ti Km3+115,45 trên đường đi Khu di tích Kim Liên(thuc địa phn xã Nam Cát, huyn Nam Đàn).

Tng chiu dài tuyến: 3.115,45m

3. Ch đầu tư: S giao thông vn ti Ngh An

4. Tng mc đầu tư: 10 t đồng

5. Ngun vn: - Ngân sách tnh đầu tư theo kế hoch hàng năm

                        - Xin h tr t Trung ương và các ngun hp pháp khác

                        - Bi thường gii phóng măt bng do UBND huyn Nam Đàn và Hưng Nguyên chu trách nhim ch đạo các xã trên tuyến đường thc hin.

6. Phương thc thc hin đầu tư: Đấu thu theo quy định hin hành

7. Tiến độ thc hin d án: Hoàn thành công trình trong thi gian 12 tháng k t khi có đủ điu kin khi công

8. Mc tiêu đầu tư: Thành lp tuyến đường tham quan du lch ni gia Khu di tích Lê Hng Phong(huyn Hưng Nguyên) và Khu di tích Kim Liên(huyn Nam Đàn), nâng cao năng lc ca h thng cơ s h tng giao thông phc c sn xut và đời sng dân sinh, góp phn phát trin kinh tế - xã hi trên địa bàn vùng giáp ranh gia 2 huyn Hưng Nguyên và Nam Đàn.

Hin ti công trình đã được bàn giao và đưa vào s dng.

9. Thông tin về đối tác:

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

- Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại       : (84.38) 3844511/3598 488

- Fax                 : (84.38) 3834911/3598377

- Email  : ngheantpc@vnn.vn, ttxtdlna@gmail.com.

- Website          : http://www.vietnamtourism.com/nghean

 

XXII. KHU VUI CHƠI GII TRÍ VÀ DU LCH H CA NAM

1. Tên d án: Khu vui chơi gii trí và du lch H Ca Nam - thành ph Vinh.

2. Địa đim xây dng: ti thành ph Vinh, Ngh An.

- Phía Bc giáp: Đường Nguyn Sinh Sc

- Phía Nam giáp: Đường quy hoch

- Phía Tây giáp: Đường H Hán Thương

- Phía Đông giáp: Đường st Bc Nam

3. Mô t sn phm, quy mô d kiến:

* Quy mô s dng đất: 154,726m2

Các hng mc đầu tư chính: Chia thành 7 khu chc năng như sau:

1) Khu vui chơi cho thanh thiếu niên: khu gii trí trong nhà, bán hàng lưu ni m, khu gii trí tc độ ngoài tri, bến du thuyn nhm th hin tính vui nhn ca la tui thanh thiếu niên.

2) Khu khách sn, nhà hàng ni: Ngoài vic ci to nhà hàng ni(s 2) đã có, ch đầu tư m rng thêm mt nhà hàng ni(s 3) v phía Nam trên h n ước. Khu nhà hàng này được liên kết vi khu khách sn ni 9 - 18 tng (s 15) to đim nhn đẹp kết thúc cho tuyến đường Phan Đình Phùng.

3) Khu cung l cưới: Nhm t chc các đám cưới cho nhân dân trong thành ph và các khu vc lân cn.

4) Khu siêu th kết hp văn phòng làm vic: Nhm phc v nhu cu mua sm sinh hot hàng ngày cho nhân dân và văn phòng điu hành, qun lý ca công ty.

5) Khu bit th vườn, dch v th  thao, ngh ngơi và thư giãn cui tun: nm phía Nam khu đất bao gm các hng mc sân chơi tennis, massage, karaoke, b bơi thông minh, nhà ngh cui tun kiu bit th to điu kin ngh ngơi tt nht cho du khách

6) Các khu cây xanh thm c: Được b trí xen k hp lý gia các hng mc to không gian thoáng mát, yên tĩnh cho toàn khu du lch. Khu h nước nhm to cho du khách vui chơi gii trí, tham quan trên du thuyn và câu cá ven b.

7) H thng h tng: Đường giao thông ni b, cng và hàng rào, đin, cáp nước, thoát nước, bãi để xe, kè h và ci to lòng h...

4. Ch đầu tư: Công ty c phn Trường Giang - Sài Gòn, có tr s ti s 02- đường Phan Đình Phùng - Thành ph Vinh, tnh Ngh An.

5. Hình thc qun lý, thc hin d án: Ch đầu tư trc tiếp qun lý thc hin d án.

6. Tng vn đầu tư: 105.681.843.000 đồng (Mt trăm linh năm t, sáu trăm tám mươi mt triu, tám trăm bn mươi ba ngàn đồng)

7.Tiến độ thc hin d án: Chia làm hai giai đon:

Giai đon 1: t tháng 4/2005 đến tháng 11/2006

Chnh trang mt bng và đầu tư k thut h tng. Đầu tư các công trình chính gm: Nhà hàng ni, khách sn 12 tng, siêu th kiêm văn phòng làm vic, khu vui chơi gii trí cho thanh thiếu niên, ci to lòng hđường do ven h.

Giai đon 2: t tháng 12/2006 hết năm 2008

Hoàn chnh các hng mc còn li ca d án.

8. Thông tin về đối tác:

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

- Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại       : (84.38) 3844511/3598 488

- Fax                 : (84.38) 3834911/3598377

- Email  : ngheantpc@vnn.vn, ttxtdlna@gmail.com.

- Website          : http://www.vietnamtourism.com/nghean

 

XXIII. ĐƯỜNG DU LCH QUNH BNG - QUNH PHƯƠNG HUYN QUNH LƯU

1. Tên d án: Đường du lch Qunh Bng - Qunh Phương, huyn Qunh Lưu

2. Địa đim xây dng d án: tuyến đường nm trong khu Du lch Bin Qunh.

Đim đầu Km0+00 ti núi Ói thuc địa phn xã Qunh Bng. Đim cui Km6+466,1 ti chân núi Thn Ln thuc xã Qunh Phương, huyn Qunh Lưu.

3. Quy mô đầu tư:

a) Chiu dài tuyến: 6.466,1m, đi dc theo b bin qua địa phn 3 xã Qunh Bng, Qunh Liên và Qunh Phương, huyn Qunh Lưu.

b) Tiêu chun k thut áp dng: Cp đường đô th

            Chiu rng nn đường: Bn  = 20,0m

            Chiu rng mt đường:             Bm =   9,0m

            Chiu rng va hè phía đông: 4,5m, phía tây: 6,5m

Đây là mt trong s 12 hng mc công trình xây dng cơ bn trong chương trinh mc tiêu quc gia năm 2007 ca ngành du lch Ngh An.

4. Ch đầu tư: UBND huyn Qunh Lưu

5. Mc tiêu đầu tư:

Đáp ng điu kin v cơ s h tng giao thông nhm khuyến khích và thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài tnh vào đầu tư phát trin kinh tế ven bin các xã Qunh Bng, Qunh Liên, Qunh Phương, huyn Qunh Lưu và thu hút nhiu du khách đến tham quan, du lch và ngh dưỡng ti bãi bin Qunh. Góp phn chuyn dch cơ cu kinh tế theo hướng tăng t trng thương mi - dch v và nâng cao đời sng văn hoá, tinh thn ca nhân dân trên địa bàn.

6. Tng mc đầu tư: 79,6 t đồng

7. Phương thc thc hin đầu tư: Đấu thu theo quy định hin hành.

8. Tiến độ thc hin d án:

- Giai đon 1: Xây dng hoàn thành các hng mc công trình trong thi gian 24 tháng, , k t khi có đủ điu kin khi công.

- Giai đon 2: Sau khi hoàn thành các hng mc ca giai đon 1, nếu cân đối bo đảm v ngun vn thì mi thc hin các hng mc còn li ca d án.

Ngày 24/3/2007, ti huyn Qunh Lưu đã din ra l khi công xây dng tuyến đường này.

9. Thông tin về đối tác:

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

- Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại       : (84.38) 3844511/3598 488

- Fax                 : (84.38) 3834911/3598377

- Email  : ngheantpc@vnn.vn, ttxtdlna@gmail.com.

- Website          : http://www.vietnamtourism.com/nghean

 

XXIV. KHU DU LCH SINH THÁI BÁN ĐẢO LAN CHÂU - TH XÃ CA LÒ

1. Tên d án: Khu du lch sinh thái bán đảo Lan Châu - th xã Ca Lò

2. Địa đim: thuc bán đảo Lan Châu, phường Thu Thu, th xã Ca Lò

            - Phía Bc giáp: Bin Đông

            - Phía Nam giáp: Bin Đông

            - Phía Đông giáp: Bin Đông

            - Phía Tây giáp: b cát bin Đông, cách đường Bình Minh khong 200m v phía Đông.

3. Quy mô quy hoch:

Tng din tích: 11,18ha

Là khu du lch sinh thái cht lượng cao và là cu ni gia khu du lch bin Ca Lò vi các khu du lch khác(Đảo Ngư, Nghi Thiết, Bãi L - Nghi Tiến, Ca Hin, Din Thành, Qunh Lưu), được t chc hài hoà vi cnh quan t nhiên, đáp ng yêu cu phát trin bn vng cho khu vc.

Cơ cu quy hoch xây dng được chia thành 2 khu chc năng:

            - Khu dch v bước đệm ni bán đảo vi đất lin

            - Khu cnh quan vui chơi ngoài đảo.

Quy hoch không gian kiến trúc:

            - Phn ni b ch yếu là quy hoch xây dng các trò chơi dưới nước, bãi tm lng sóng, gi xe công cng, đón tiếp khách hàng.

            - Phn bán đảo Lan Châu: là phn chính ca khu du lch sinh thái. Ti đây xây dng các công trình cnh quan độc đáo như: Trò chơi dưới nước có thiết b nhp ngoi, các nhà hàng m thc, khách sn sang trng; b trí các quán gió, ch thư giãn, cu võng nguyt, bến cng neo đậu các du thuyn; to mt bãi tm si cui độc đáo gia bin; to các hm ngm thành hang động ni lin vi các thu cung xây dng dưới chân núi.

4. Mc tiêu đầu tư:

- C th hoá quy hoch phát trin kinh tế - xã hi th xã Ca Lò đã được phê duyt.

- Xây dng bán đảo Lan Châu tr thành khu du lch sinh thái bin có cht lượng cao, đáp ng nhu cu vui chơi gii trí, m thc, ngh ngơi, do chơi vãn cnh ca du khách và to thêm sc hp dn du khách đến ngh ngơi ti th xã Ca Lò

5. Thông tin về đối tác:

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

- Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại       : (84.38) 3844511/3598 488

- Fax                 : (84.38) 3834911/3598377

- Email  : ngheantpc@vnn.vn, ttxtdlna@gmail.com.

- Website          : http://www.vietnamtourism.com/nghean

 

XXV. TRUNG TÂM KHU DU LCH BIN DIN THÀNH

1. Tên d án: Trung tâm khu du lch bin Din Thành

2. Địa đim: Phn đất dc bin xã Din Thành, Din Châu, Ngh An.

- Phía Bc giáp: đường ngang s 1

- Phía Nam giáp: đường ngang s 8

- Phía Tây giáp: đường Quc Phòng (đường 22/12)

- Phía Đông giáp: bin Đông.

3. Quy mô đầu tư:

Tng din tích: 47,5 ha

Định hướng phát trin không gian gm:

a) Các công trình trung tâm: có tng cao ti thiu t 3 tng tr lên, có khuôn viên cây xanh đẹp

b) Các công trình khách sn, nhà hàng:

- Khu khách sn nhà ngh cao tng được quy hoch phía trong trc đường dc s 1, ti đây b trí các khách sn nhà hàng t 2 tng tr lên vi quy mô ln gn lin vi các trung tâm ,bãi đỗ xe, bến tm...Gia các cm công trình khách sn, nhà ngh t chc các tuyến cây xanh và đường đi b.

- Khu làng bit th được quy hoch thành cm. Ch yếu là các nhà ngh do dân t xây để đón khách.

c) Các công trình dch v du lch và tm bin

Được xây dng trong khu cây xanh dc b bin vi mt độ xây dng không quá 10%, công trình kiến trúc mang tính dân tc lp ghép khang trang được t chc hài hoà vi các bãi tm để khai thác Du lch sinh thái và góp phn làm đẹp cho khu du lch.

d) Khu dân cư

Thiết kế vi b cc không gian thoáng, t l cây xanh cao, ti thiu xây dng 2 tng, din tích lô đất t 300-400m2, mt độ xây dng ti đa 60%, không làm nh hưởng đến khu du lch sinh thái.

4. Mc tiêu đầu tư:

Mc tiêu quy hoch d án này là nhm khai thác qu đất xây dng khu du lch sinh thái. D báo đến năm 2020, dân s đây lên ti 6.000 người và khách du lch ti ngh mát đạt công sut 1.200 - 1.500 giường/ngày.

5. Thông tin về đối tác:

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An

- Số 74 - Đường Nguyễn Thị Minh Khai - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An

- Điện thoại       : (84.38) 3844511/3598 488

- Fax                 : (84.38) 3834911/3598377

- Email  : ngheantpc@vnn.vn, ttxtdlna@gmail.com.

- Website          : http://www.vietnamtourism.com/nghean

(Nguồn: Đức Chung - TTXTDL)