Khách sạn 2 sao
Cập nhật: 12/5/2015

- Khách sạn Giao Tế      

Địa chỉ: Số 09, Hồ Tùng Mậu, TP Vinh, Nghệ An               

Điện thoại: 038.3843.175

Fax: 038.3596.249

Email: giaotehotel@gmail.com

- Khách sạn Thành Vinh      

Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Tp Vinh, Nghệ An               

Điện thoại: 038.3847.222

Fax: 038.3847.226

Email: thanhvinhxddl@yahoo.com.vn

- Khách sạn Vương Hoàn     

Địa chỉ: Số 40, Trần Quang Diệu, Tp Vinh, Nghệ An              

Điện thoại: 038.8600.727

Fax: 038.8600.929

Email: letanksvh@vuonghoanduc.vn

- Khách sạn Bến Thủy      

Địa chỉ: Số 41, Nguyễn Du, TP Vinh, Nghệ An              

Điện thoại: 038.3855.163

Fax: 038.3552.788

Email: benthuy@khatoco.com

- Khách sạn Quyết Thành    

Địa chỉ: Số 174 đường Nguyễn Du, Tp Vinh

Điện thoại: 0383.559.686

Fax: 0383.518.267

Email: khachsanquyetthanh@gmail.com

- Khách sạn Phương Huy 2   

Địa chỉ: Số 175 Nguyễn Sinh Sắc, Tp Vinh

Điện thoại: 0383.586.999

- Khách sạn Vương Hoàn 2    

Địa chỉ: Số 34 Đại lộ Lê Nin, Tp Vinh

Điện thoại: 0383.588.282

- Khách sạn Sao Việt     óó

Địa chỉ: Số 666 Phạm Hồng Thái, Tp Vinh

Điện thoại: 0388.690.666

- Khách sạn Hoa Phượng Đỏ      

Địa chỉ: Số 72, Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An               

Điện thoại: 038.3833.352

Fax: 038.3835.673

Email: hoaphuongdo72@gmail.com

- Khách sạn Công Đoàn     

Địa chỉ:  Đường Bình Minh, TX Cửa Lò             

Điện thoại: 038.3824.879

Fax: 038.3824.111

Email: 

- Khách sạn Hòn Ngư     

Địa chỉ: Đường Bình Minh, TX Cửa Lò            

Điện thoại: 038.3824.127

Fax: 038.3824.446

Email: honnguhotel@gmail.com

- Khách sạn Việt Anh    

Địa chỉ: Đường Bình Minh, TX Cửa Lò

Điện thoại: 038.3951.123;

Fax: 3951.966

Email: 

- Khách sạn Vinamotor     

Địa chỉ: Đường Bình Minh, TX Cửa Lò             

Điện thoại: 038.3949.970

Fax: 038.3949.972

Email:

- Khách sạn Hà Nội     

Địa chỉ: Nghi Thu, TX Cửa Lò

Điện thoại: 038.3824.815

Fax: 038.3824.079

Email:

- Khách sạn Sa Nam     

Địa chỉ: Đường Bình Minh, TX Cửa Lò

Điện thoại: 038.3952.666;

Fax: 3952.495

Email:

- Khách sạn Hạ Long     

Địa chỉ: Đường Sào Nam, TX Cửa Lò

Điện Thoại: 038.3824.617

Fax: 0383.951.018

Email: halonghotel_cualo@yahoo.com

- Khách sạn Bạch Tuyết      

Địa chỉ: Đường Bình Minh, TX Cửa Lò

Điện thoại: 038.3955.955

Fax: 038.3949.456

Email: 

- Khách sạn Lộc Anh      

Địa chỉ: số 2, Hiếu Hạp, Thủ Thủy, Cửa Lò

Điện thoại: 038.3824.257

Fax: 0383.949.055

Email:

- Khách sạn Thiên Ân        

Địa chỉ: Phường Nghi Hương, TX Cửa Lò

Điện thoại: 0383.955.999

Fax:

Email:

- Khách sạn Đại Tây Dương    

Địa chỉ: khối 3 phường Nghi Hương, Tx Cửa Lò

Điện thoại: 0383.949.888

Email: daitayduonghotel@gmail.com

Fax: 0383.949.888

- Khách sạn Lâm Sơn Hải   

Địa chỉ: phường Nghi Hương, TX Cửa Lò

Điện thoại: 0383.951.724

Email:

- Khách sạn Viễn Đông 

Địa chỉ: Đường Sào Nam. Tx Cửa Lò

Điện thoại: 0383.949.387

- Khách sạn Dương Long Loan   

Địa chỉ: Khối 8, TT Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu,        

Điện thoại: 038.2217.266

Fax: 03838648266

Email:

- Khách sạn Quỳnh Lưu Plaza   

Địa chỉ: Khối 1, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu               

Điện thoại: 038.8640.787

Fax: 038.8640.419

Email:

- Khách sạn Á Châu  

Địa chỉ: Số 4B, Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An              

Điện thoại: 038.3853.778

Fax: 038.3853.788

Email: