Khách sạn 3 sao
Cập nhật: 12/5/2015

- Khách sạn Mường Thanh Ga  

Địa chỉ: Số 1, Phan Bội Châu, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 038.3536.683

Fax: 038.3535.789

Email: ksmuongthanhvinh@vnn.vn

- Khách sạn Hữu nghị   

Địa chỉ: 74 Lê lợi, TP Vinh, Nghệ An             

Điện thoại: 038.3844.633

Fax: 038.3842.813

Email: kshuunghina@gmail.com

- Khách sạn Mường Thanh Thanh Niên 

Địa chỉ: 74 Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 038.3535.666

Fax: 038.3535.789

Email: ksmuongthanhvinh@vnn.vn

- Khách sạn Xanh Nghệ An    

Địa chỉ: Số 02, Mai Hắc Đế, TP Vinh, Nghệ An              

Điện thoại: 038.3844.788

Fax: 038.3848.873

Email: greenhotel_na@gmail.com

- Khách sạn Media       

Địa chỉ: Số 07, Nguyễn Trãi, TP Vinh, Nghệ An               

Điện thoại: 038.3514.766

Fax: 038.3514.648

Email: mediahotel@gmail.com

- Khách sạn AVATAR    

Địa chỉ: số 28, Nguyễn Sỹ Sách,Tp Vinh,Nghệ An

Điện thoại: 0383.531.999

Fax: 0383.560.155

Email: hoangson@gmail.com

- Khách sạn Beijing    

Địa chỉ: số 110 Mai Hắc Đế, Tp Vinh, NA

Điện thoại: 0383.548.888

Fax: 0383.595.479

Email: ksbacking@yahoo.com

- Khách sạn Thượng Hải      

Địa chỉ: số 1, Đốc Thiết, TP Vinh, Nghệ An               

Điện thoại: 038.3589.486

Fax: 038.3589.487

Email: thuonghaivinhhotel@gmail.com

- Khách sạn Anphaan      

Địa chỉ: số 16, Đại lộ Lê Nin, TP Vinh, Nghệ An               

Điện thoại: 038.3525.554

Fax: 038.3525.551

Email:anphaan@anphaanhotel.com

- Khách sạn Xanh  

Địa chỉ: Đường Bình Minh, TX Cửa Lò               

Điện thoại: 038.3949.595

Fax: 038.3949.949

Email: Greenhotelcualo@gmail.com

- Khách sạn Thái Bình Dương 

Địa chỉ: số 226 Đường Bình Minh, TX Cửa Lò               

Điện thoại: 038.3824.164

Fax: 038.3824.692

Email: ksthaibinhduong226@gmail.com

- Khách sạn Kim Ngân 2 

Địa chỉ: số 6 phường Nghi Thu, Tx Cửa Lò

Điện thoại: 0383.951.684

Fax: 0383.951.684

Email: khachsankimngan@gmail.com