Số điện thoại đường dây nóng trong ngành Du lịch Nghệ An
Cập nhật: 7/4/2015

 Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước của Sở; tăng cường công tác quản lý, điều hành của Lãnh đạo Sở và nâng cao trách nhiệm của Trưởng các Phòng, Ban chuyên môn và đơn vị thuộc trong việc tiếp nhận và xử lý các thông tin, phản ánh của công dân, tổ chức liên quan đến các hoạt động của ngành.

Sở Du lịch Nghệ An công bố các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị về khó khăn vướng mắc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về những nội dung liên quan đến lĩnh vực du lịch để kịp thời xử lý.

          Số điện thoại của các cá nhân, bộ phận có thẩm quyền như sau:

          - Bà Nguyễn Thị Thành An - Phó Giám đốc Sở (Phụ trách lĩnh vực lưu trú)

          + Số điện thoại Phòng làm việc: 02383.939979

          + Số điện thoại di động: 0918.137.368

- Ông Nguyễn Mạnh Lợi - Phó Giám đốc Sở (Phụ trách lĩnh vực lữ hành)

+ Số điện thoại Phòng làm việc: 02383.939567

          + Số điện thoại di động: 0904.526.779

          - Ông Trần Đình Hà - Phó Trưởng phòng - Phụ trách Phòng Quản lý Cơ sở lưu trú.

+ Số điện thoại Phòng làm việc: 0238.8531999

          + Số điện thoại di động: 0912.288.405

          - Bà Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Trưởng phòng - Phụ trách Phòng Quản lý lữ hành.

+ Số điện thoại Phòng làm việc: 02383.797686

          + Số điện thoại di động: 0915.490.904

- Ông Trần Mai Dương - Chánh Thanh tra Sở.

+ Số điện thoại Phòng làm việc: 0238.3799866.

          + Số điện thoại di động: 0913.054.053.

          Sở Du lịch Nghệ An xin trân trọng thông báo ./.