Kết quả hoạt động kinh doanh du lịch tháng 3 năm 2015
Cập nhật: 2/4/2015

Tháng 3 năm 2015 lượng khách du lịch đến Nghệ An nhìn chung tăng khá so với tháng trước. Do tháng 3 tập trung nhiều hoạt động văn hoá, lễ hội thu hút đông đảo khách thập phương về tham dự như lễ hội Đền Vua Mai, Đến Cờn, Đền Quả Sơn, Hang Bua… nên lượng khách tới Nghệ An tham quan tăng, trong đó chủ yếu là khách nội địa. Cụ thể, dự ước tháng 3 năm 2015 lượng khách đến Nghệ An đạt 400.000 lượt trong đó khách lưu trú đạt 180.000 lượt, khách quốc tế đạt 4.300 lượt, doanh thu du lịch ước đạt 109.930 triệu đồng.

Tổng 3 tháng đầu năm 2015, Nghệ An ước đón 917.430 lượt khách, trong đó khách lưu trú ước đạt 491.305 lượt bằng 103% so với cùng kỳ năm 2014, khách quốc tế ước 12.509 lượt bằng 114 % so với cùng kỳ năm 2014. Doanh thu du lịch ước đạt 286.060 triệu đồng bằng 105% so với năm 2014, doanh thu quốc tế ước 1.842 ngàn USD bằng 107% so với năm ngoái.

Chi tiết download tại đây