Thông báo, Thể lệ Cuộc thi ảnh Du lịch Nghệ An!
Cập nhật: 2/6/2014

Thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch của tỉnh Nghệ An đến năm 2015, Đề án xây dựng thương hiệu doanh nghiệp du lịch tỉnh Nghệ An đã được UBND tỉnh phê duyệt; Nhằm lựa chọn được những bức ảnh đẹp, mới về các điểm đến của du lịch Nghệ An, phục vụ cho công tác tuyên truyền, quảng bá, qua đó thu hút khách du lịch đến Nghệ An, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời kỳ mới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc thi ảnh Du lịch Nghệ An.

Thời gian: Năm 2014 (Phát động cuộc thi tháng 6 năm 2014).

Đối tượng dự thi: Tất cả các nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài nước (Đính kèm thể lệ cuộc thi).

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An xin thông báo đến các Sở, ban, ngành, các tổ chức, cá nhân biết và rất mong nhận được sự hưởng ứng, nhiệt tình tham gia cuộc thi của quý vị.

Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi đề nghị liên hệ:

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An - Số 217 đường Lê Lợi -Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0383.841.557 (Bà Hồng).

hoặc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Nghệ An - Số 06 đường Đào Tấn - TP. Vinh - Tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0989.637.269 (Bà Thuỷ) hoặc 0983.210.204 (Bà Cương).

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Hồ Mậu Thanh

 

Thể lệ Cuộc thi ảnh Du lịch Nghệ An!