Kế hoạch triển khai tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2014
Cập nhật: 28/4/2014

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014), Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2014, cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ hội làng Sen năm 2014

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014), Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2014, cụ thể như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tổ chức Lễ hội làng Sen năm 2014 nhằm tôn vinh các giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh - người Anh hùng giải phóng dân tộc - Danh nhân Văn hoá thế giới.

- Tiếp tục khẳng định Lễ hội Làng Sen có ý nghĩa chính trị quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân.

- Tạo nên hoạt động văn hoá rộng lớn, thiêng liêng để nhân dân có điều kiện tham gia sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hoá; góp phần quảng bá du lịch Nghệ An.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức Lễ hội Làng Sen gắn với Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Đảm bảo tính trang nghiêm, an toàn và tiết kiệm.

- Huy động đông đảo nhân dân tham gia, thực hiện phương châm xã hội hoá.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LỄ HỘI

1. Chủ đề Lễ hội:

Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và ca ngợi Đảng, quê hương đất nước.

2. Qui mô: Cấp tỉnh

Sở VHTT&DL, UBND huyện Nam Đàn chủ trì có sự tham gia phối hợp của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công ty Điện lực Nghệ An.

3. Thời gian: 03 ngày, ngày 17, 18, 19/5/2014.

4. Không gian, địa điểm:

- Địa điểm chính: Xã Kim Liên - Huyện Nam Đàn.

- Tổ chức hoạt động văn hoá nghệ thuật tại TP Vinh và các huyện, thành, thị.

5. Thành phần, lực lượng tham gia:

a. Đại biểu:

- Ở Trung ương:

+ Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

+ Lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở;

+ Lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa.

- Trong tỉnh:

+ Lãnh đạo: Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

+ Lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND 21 huyện, thành, thị.

+ Đại diện dòng họ Hoàng Xuân, Nguyễn Sinh tại Nam Đàn

(Có danh sách riêng)

b. Những đơn vị tham gia Lễ hội Làng Sen:

- Các đơn vị thuộc Sở VHTTDL, UBND huyện Nam Đàn;

- Trung tâm VHTT - TT các huyện, thành, thị ;

- Mời đội văn nghệ của các đơn vị: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia Liên hoan Tiếng hát Làng Sen tại Lễ hội Làng Sen năm 2014.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Công ty Điện lực Nghệ An, nhân dân và du khách.

6. Các hình thức hoạt động Lễ hội:

* Cấp huyện:

- Các huyện, thành, thị chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao từ cơ sở đến huyện (thời gian từ 19/4 đến 10/5/2014) và thành lập đoàn tham gia Liên hoan tiếng hát Làng Sen tỉnh Nghệ An lần thứ 33.

- Riêng huyện Nam Đàn tổ chức hội trại các xã trong toàn huyện vào thời điểm tổ chức Lễ hội làng Sen toàn tỉnh (từ 17 đến 19/5/2014)

* Cấp tỉnh:

a. Hoạt động Lễ:

- Lễ mít tinh kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

- Lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường HCM vào 17h00 ngày 17/5/2014

- Diễu hành từ Quảng trường Hồ Chí Minh về Kim Liên quê Bác vào 18h00, ngày 17/5/2014

- Lễ dâng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác vào 18h30 ngày 17/5/2014.

- Lễ rước ảnh Bác từ nhà Tưởng niệm Bác tại Khu di tích Kim Liên ra sân vận động làng Sen vào 19h00 ngày 17/5/2014 (có kế hoạch tổ chức đoàn rước riêng)

- Khai mạc Lễ hội Làng Sen  tại sân vận động Làng Sen - Kim Liên - Nam Đàn vào 20h00 ngày 17/5/2014 (có Kịch bản riêng)

- Tổng kết lễ hội tại Quảng trường Hồ Chí Minh vào 20h00 ngày 19/5/2014 (có chương trình riêng)

b. Hoạt động hội:

- Liên hoan Tiếng hát Làng Sen tỉnh Nghệ An lần thứ 33 và thi “Người đẹp Lễ hội Làng Sen”.

- Trưng bày triển lãm về đề tài Đảng, Bác Hồ và Lễ hội làng Sen tại Kim Liên (Nam Đàn), Bảo tàng Nghệ An và Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh.

- Biểu diễn nghệ thuật tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Kim Liên - Nam Đàn.

- Tham quan các di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên và khu mộ bà Hoàng Thị Loan tại Nam Giang - Nam Đàn.

- Tổ chức giải bóng chuyền các huyện, thành, thị tại Kim Liên – Nam Đàn (Thời gian từ 15/5 - 19/5/214).

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và hội trại của các xã, thị trấn huyện Nam Đàn.

- Tổ chức thả diều, đu tiên tại sân vận động làng Sen và núi Chung xã Kim Liên - Nam Đàn.

7. Công tác tuyên truyền cổ động:

- Đưa tin tuyên truyền trên một số Báo, Đài Trung ương và địa phương;

- Trang trí các cụm cổ động ở thành phố Vinh, Nam Đàn, Cửa Lò, Quỳnh Lưu; treo mắc băng rôn, pa nô, khẩu hiệu, cờ…

- Ghi hình và phát sóng khai mạc Lễ hội Làng Sen; Liên hoan Tiếng hát Làng Sen tỉnh Nghệ An lần thứ 33; chương trình công diễn; Thi “Người đẹp Lễ hội Làng Sen” và Tổng kết  Lễ hội.

- Xuất bản, phát hành tạp chí Văn hoá Nghệ An số chuyên đề về đề tài Bác Hồ và Lễ hội làng Sen.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

            1. Thành lập Ban Tổ chức:

- Trưởng ban:

+ Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

+ Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn đồng Trưởng ban.

- Phó ban: Các Phó Giám đốc của Sở VHTTDL, Công an tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn.

- Các thành viên:

Đại diện Điện lực Nghệ An, các phòng ban, đơn vị liên quan của Sở VHTTDL và UBND huyện Nam Đàn.

2. Phân công trách nhiệm:

a) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành, thị:

+ Tổ chức trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên địa bàn.

+ Tổ chức đưa tin các hoạt động của Lễ hội qua cổng Thông tin điện tử Nghệ An và Website của ngành.

+ Tổ chức các hoạt động văn nghệ - thể thao tại cơ sở kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Xây dựng chương trình tổng thể Lễ hội Làng Sen của tỉnh.

- Lập Tờ trình, trình UBND tỉnh quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ hội.

- Chịu trách nhiệm tuyên truyền cổ động trực quan các cụm cổ động tại các địa điểm: Bến Thuỷ, Quán Bàu, Hải Quan (TP Vinh); Nam Giang (Nam Đàn) và TX Hoàng Mai

- Thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá trước, trong và sau Lễ hội.

- Làm các thủ tục thi đua khen thưởng cho các hoạt động Lễ hội, phù hiệu cho BTC Lễ hội, phù hiệu cho diễn viên.

- Tổ chức in và gửi giấy mời các đại biểu dự Lễ hội.

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức tốt các hoạt động Lễ hội:

+ Liên hoan tiếng hát Làng Sen tỉnh Nghệ An lần thứ 33 (có hướng dẫn thể lệ riêng) và thi “ Người đẹp Lễ hội Làng Sen” tại TP Vinh.

+ Chương trình khai mạc và tổng kết Lễ hội Làng Sen năm 2014;

+ Lễ dâng hoa tại Quảng trường HCM; lễ dâng hoa, dâng hương báo công với Bác tại Khu di tích Kim Liên.

+ Tổ chức và hướng dẫn đoàn xe diễu hành từ Quảng trường HCM về Kim Liên - Nam Đàn

+ Tổ chức trưng bày triển lãm ảnh chuyên đề, biểu diễn nghệ thuật về đề tài Đảng, Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Kim Liên - Nam Đàn.

+ Tổ chức giải bóng chuyền các huyện, thành, thị.

+ Tổ chức hướng dẫn các đoàn tham quan các di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nam Đàn.

+ Tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng tại Lễ khai mạc

+ Bố trí âm thanh, ánh sáng tổ chức Lễ khai mạc và Tổng kết Lễ hội

b. UBND huyện Nam Đàn:

- Công tác trang trí, tuyên truyền:

+ Tổ chức trang trí, tuyên truyền trên địa bàn huyện;

+ Trang trí tại sân vận động Làng Sen, khán đài nơi diễn ra khai mạc lễ hội (theo ma két hướng dẫn của Trung tâm Văn hoá  tỉnh);

+ Dựng cụm pa nô để giới thiệu chương trình và quảng bá cho lễ hội tại Nam Giang, quê nội, quê ngoại Bác Hồ và thị trấn Nam Đàn.

- Chuẩn bị các địa điểm sân thi đấu bóng chuyền, khu vực trưng bày triển lãm.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Khai mạc Lễ hội:

+ Sân khấu ngoài trời tại sân vận động Làng Sen;

+ Bố trí bàn, ghế, nước uống cho đại biểu, hoa tươi tặng sau chương trình văn nghệ chào mừng;

+ Bố trí trống, khay đựng dùi trống và người bưng khay ra cho Lãnh đạo tỉnh đánh trống khai hội.

+ Bài khai mạc lễ hội gắn kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

+ Phân công lãnh đạo huyện khai mạc lễ hội

+ Chịu trách nhiệm phần điều hành lễ khai mạc (tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu...)

+ Đảm bảo ánh sáng khu vực khán giả để phục vụ việc ghi hình phát sóng.

- Đảm bảo nguồn điện, không khí trang nghiêm cho lễ rước ảnh Bác từ nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra sân vận động Làng Sen.

- Tổ chức các hoạt động trên địa bàn như: Liên hoan Tiếng hát Làng Sen của huyện, hội trại của các xã.

- Tổ chức 1 số trò chơi dân gian tại Lễ hội: Thả diều, đu tiên...

- Phối hợp với Sở VHTTDL tổ chức tốt giải bóng chuyền  các huyện, thành, thị.

- Huy động lực lượng tham gia lễ hội, đảm bảo trật tự trị an, vệ sinh môi trường; chấn chỉnh lại các dịch vụ văn hoá trên địa bàn huyện đặc biệt khu vực diễn ra lễ hội; đảm bảo nguồn điện (có phương án dự phòng bằng máy nổ);

- Tổ chức tốt các hoạt động khác của Lễ hội Làng Sen (theo kế hoạch và sự phân công của BTC).

3. Đề nghị UBND các huyện, thành, thị:

- Chỉ đạo, tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích; trang trí cụm cổ động và tổ chức tuyên truyền trên địa bàn nội dung kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (theo hướng dẫn của Sở VHTTDL).

- Chỉ đạo Phòng và Trung tâm VH-TT-TT tổ chức Liên hoan Tiếng hát Làng Sen lần thứ 33 tập trung chủ đề về Lễ hội Làng Sen, ca ngợi Hồ Chủ tịch, kỷ niệm 55 đường Hồ Chí Minh và 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (theo hướng dẫn của Sở VHTTDL).

- Chỉ đạo thành lập đoàn tham gia Liên hoan tiếng hát Làng Sen tỉnh Nghệ An lần thứ 33; tham gia thi “Người đẹp Lễ hội Làng Sen” và giải bóng chuyền các huyện, thành, thị tại Lễ hội Làng Sen.

4. Đài PTTH Nghệ An:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Lễ hội

- Tổ chức ghi hình và phát sóng khai mạc Lễ hội Làng Sen, chương trình Liên hoan Tiếng hát Làng Sen; Thi “Người đẹp Lễ hội Làng Sen”  và Tổng kết Lễ hội.

- Cử phóng viên ghi hình đưa tin, làm phóng sự kịp thời các hoạt động của Lễ hội Làng Sen.

5. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo phối hợp đảm bảo an ninh an toàn trật tự trong thời gian diễn ra các hoạt động Lễ hội.

- Bố trí xe dẫn đường cho đoàn diễu hành từ Quảng trường HCM về Kim Liên - Nam Đàn vào chiều ngày 17/5/2014.

- Chỉ đạo xây dựng đội văn nghệ tham gia Liên hoan Tiếng hát Làng Sen lần thứ 33 tại Lễ hội Làng Sen năm 2014 ( theo Thể lệ của Sở VHTTDL).

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

 Chỉ đạo xây dựng đội văn nghệ tham gia Liên hoan Tiếng hát Làng Sen lần thứ 33 tại Lễ hội Làng Sen năm 2014 ( theo Thể lệ của Sở VHTTDL).

7. Bộ đội Biên phòng tỉnh:

 Chỉ đạo xây dựng đội văn nghệ tham gia Liên hoan Tiếng hát Làng Sen lần thứ 33 tại Lễ hội Làng Sen năm 2014 ( theo Thể lệ của Sở VHTTDL).

8. Điện lực Nghệ An:

-  Bố trí đảm bảo ổn định nguồn điện tại các điểm hoạt động Lễ hội trong 03 ngày (17,18,19/5/2014).

- Bố trí máy nổ dự phòng vào đêm Khai mạc Lễ hội (17/5/2014) tại Kim Liên - Nam Đàn

9. Kinh phí:

- Các hoạt động của địa phương do địa phương tự cân đối trong ngân sách. Các đơn vị tham gia tổ chức các hoạt động trong Lễ hội Làng Sen của tỉnh chủ động kinh phí trong nguồn kinh phí của đơn vị. Ngân sách tỉnh chỉ hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động phối hợp và kinh phí chung của Lễ hội tỉnh.

Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức Lễ hội Làng Sen toàn tỉnh năm 2014 gắn với kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Yêu cầu các ngành, các địa phương thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả./.      

 TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đinh Thị Lệ Thanh

 

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI LÀNG SEN NĂM 2014

* Từ ngày 12/5– 15/5/2014

- Thời gian từ 7h00 – 16h00

- Khai mạc giải bóng chuyền LHLS

- Thi đấu giải bóng chuyền

+ Địa điểm: Nhà Thi đấu TP Vinh, Nhà Thi đấu UBND xã Kim Liên

* Ngày 17/5/2014

- Thời gian từ 7h00 – 19h00

- Khai mạc hội trại Đoàn TN khối CQ, đơn vị, Trường học huyện Nam Đàn

- Trưng bày chuyên đề ảnh về đề tài Đảng, Bác Hồ

- Tổ chức thả diều và trò chơi đu tiên

- Đón tiếp đại biểu về tham dự Lễ hội Làng Sen 2014

Địa điểm: Nhà Thi đấu TP Vinh, Nhà Thi đấu UBND xã Kim Liên, Quảng trường và Tượng đài Bác Hồ, Sân vận động Làng Sen, Công ty cổ phần Điện ảnh 12/9

* Ngày 18/5/2014

- Thời gia từ 7h30 - 11h30

- Tiếp tục các hoạt động hội trại, trưng bày chuyên đề ảnh, trò chơi dân gian

- Khai mạc Liên hoan THLS toàn tỉnh

- Tiếp tục các hoạt động hội trại, trưng bày chuyên đề ảnh, trò chơi dân gian

- Chương trình  biểu diễn văn nghệ quần

- Tiếp tục  các hoạt động hội trại, trưng bày chuyên đề ảnh, trò chơi dân gian

+ Địa điểm: Nhà Thi đấu TP Vinh, Nhà Thi đấu UBND xã Kim Liên, Rạp 12/9, Trung tâm Văn hoá Tỉnh, Quảng trường và Tượng đài Bác Hồ

* Ngày 19/5/2014

- Thời gian từ 7h30 - 11h30

- Tiếp tục các hoạt động hội trại, trưng bày chuyên đề ảnh, trò chơi dân gian

- Tiếp tục Liên hoan THLS toàn tỉnh

- Thời gian từ 14h00 - 20h00

- Chiếu phim về đề tài Bác Hồ

- Lễ rước ảnh Bác Hồ

- Khai mạc Lễ hội làng Sen

- Thời gian từ 19h30 – 22h30

- Công diễn tiết mục xuất sắc tại Liên hoan và  thi “Người đẹp Lễ hội Làng Sen” tại Liên hoan Làng Sen 2014.

- Tổng kết Lễ hội

+ Địa điểm:

- Kim Liên (Nam Đàn)

- Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ