Lịch Lễ hội 2014
Cập nhật: 2/1/2014

Triển khai kế hoạch công tác năm 2014, nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh Nghệ An thiết kế các tour, tuyến điểm du xuân nhân dịp lễ hội 2014, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thông báo lịch Lễ hội 2014 để các đơn vị tham khảo.

CÁC LỄ HỘI Ở NGHỆ AN NĂM 2014

TT

LỄ HỘI

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

Pẩn Pang – Nang Ny

   4-5/2  (tức 5-6/1 ÂL)

Xã Châu Cường – Huyện Quỳ Hợp

2

Đền Vua Mai

12-14/2  (tức 13-15/1 ÂL)

Xã Vân Diên - Huyện Nam Đàn

3

Đền Vạn Lộc

13-15/2 (tức 14-16/1 ÂL)

Phường Nghi Tân - Thị xã Cửa Lò

4

Đền Cờn

18-20/2 (tức 19-21/1 ÂL)

TX Hoàng Mai

5

Đền Quả Sơn

18-19/2 (tức 19-20/1 ÂL)

Xã Bồi Sơn - Huyện Đô Lương

6

Đền Vạn – Cửa Rào

19-21/2 (tức 20-22/1 ÂL )

Xã Xá Lượng – Huyện Tương Dương

7

Hang Bua

19-21/2 (tức 20 – 22/1 ÂL)

Xã Châu Tiến – Huyện Quỳ Châu

8

Pu Nhạ Thầu

23-24/2 (tức 24-25/1 ÂL )

Hữu Kiệm – Kỳ Sơn

9

Nguyễn Xí

28/2-1/3 (tức 29/1 – 1/2 ÂL)

Xã Nghi Hợp – Huyện Nghi Lộc

10

Đền Đức Hoàng

28/2-2/3 (tức 29/1 và 2/2 ÂL)

Xã Phúc Thành – Huyện Yên Thành

11

Đền Thanh Liệt

6/3 (tức 6/2 ÂL)

Xã Hưng Lam – Huyện Hưng Nguyên

12

Đền Bạch Mã

9-10/3 (tức 9 -  10/2 ÂL)

Xã Võ Liệt – Huyện Thanh Chương

13

Làng Vạc

7-9/3 (tức 7 – 9/2 ÂL)

Xã Nghĩa Hoà – TX Thái Hòa

14

Đền Chín Gian

14-16/3 (tức 14 – 16/2 ÂL)

Xã Châu Kim – Huyện Quế Phong

15

Đền Chùa Rú Gám

14-16/3 (tức 14-16/2 ÂL)

Xã Xuân Thành – Huyện Yên Thành

16

Đền Cuông

13-15/3 (tức 13-15/2 ÂL)

Xã Diễn An – Huyện Diễn Châu

17

Đền Cửa

1-3/4 (tức 02-04/3 ÂL)

Xã Nghi Khánh – Huyện Nghi Lộc

18

Môn Sơn – Lục Dạ

14, 15/4 (DL)

Xã Môn Sơn – Huyện Con Cuông

19

Du lịch Cửa Lò

30/4 và 1/5 (DL)

Thị xã Cửa Lò

20

Nguyễn Cảnh Hoan

12-13/5  (tức 14, 15/4 ÂL)

Xã Tràng Sơn – Huyện Đô Lương

21

Lễ hội Làng Sen

18, 19/5 (DL)

Thành phố Vinh  + các huyện

22

Uống nước nhớ nguồn

26, 27/7 (DL)

Huyện Anh Sơn

23

Đền Quang Trung

24/8 (tức 29/7 ÂL)

Phường Bến Thủy – Thành Phố Vinh

24

Đền Hồng Sơn

 13/9 (tức 20/8 ÂL)

Phường Hồng Sơn – Thành phồ Vinh

25

Đền Hoàng Mười

30/11-1/12  (tức 9, 10/10 ÂL)

Xã Hưng Thịnh - Huyện Hưng Nguyên