Thị xă Hoàng Mai
Cập nhật: 5/8/2013

Địa giới hành chính của thị xã Hoàng Mai phía Đông giáp biển Đông; Tây và Nam giáp huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An); Bắc giáp huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).

Thị xã Hoàng Mai có diện tích 169.75km2, dân số (2013) là 105.105 người gồm 10 đơn vị hành chính cấp xã trong đó bao gồm 5 phường và 5 xã:

và 5 xã:

 • Quỳnh Vinh
 • Quỳnh Lập
 • Quỳnh Liên
 • Quỳnh Trang
 • Di tích - Danh thắng

 • Đền Cờn (Quỳnh Phương)
 • Đền Xuân Úc (Quỳnh Liên)
 • Đền Vưu (Quỳnh Vinh)
 • Đền Xuân Hòa (Quỳnh Xuân)
 • Hồ Vực Mấu( Quỳnh Trang)
 • Khu du lịch Biển Quỳnh( Quỳnh Phương- Quỳnh Liên)
 • Đền Phùng Hưng (Quỳnh Xuân )
 • Đền Bình An - Chùa Bảo Minh (Quỳnh Thiện)
 • Sông Hoàng Mai ( Quỳnh Trang, Quỳnh Thiện, Quỳnh Vinh, Quỳnh Dỵ, Quỳnh Phương)