THÔNG BÁO THỂ LỆ Cuộc thi sáng tác biểu trưng du lịch Nghệ An
Cập nhật: 6/9/2012

Căn cứ Quyết định số 6818/2009/QĐ-UBND.VX ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Chương trình XTDL Nghệ An đến 2015

Quyết định số 1212/QĐ.UBND. VX ngày 23/3/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Đề án xây dựng thương hiệu doanh nghiệp du lịch Nghệ An; Công văn số 1312/QĐ.UBND.VX ngày 09/3/2012 của UBND tỉnh về việc cho phép tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng du lịch Nghệ An;

 
   

Căn cứ công văn số 3242/UBND.VX ngày 23/5/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cơ cấu Giải thưởng và mức thưởng cuộc thi sáng tác biểu trưng Du lịch Nghệ An;

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng du lịch Nghệ An với các nội dung như sau:

1. Chủ đề tư tưởng của biểu trưng

- Về nội dung: Biểu trưng phải thể hiện được bản sắc riêng của du lịch Nghệ An, có tính khái quát cao và sử dụng được lâu dài.

- Về hình thức:

+ Là tác phẩm mỹ thuật đồ hoạ, có tính thẩm mỹ cao, đảm bảo tính nghệ thuật, hiện đại, dễ nhớ, tạo ấn tượng sâu sắc; màu sắc hài hòa, dễ thể hiện trên mọi chất liệu;

+ Biểu trưng không quá 03 màu (Không kể màu trắng), dễ thể hiện trong in ấn, chạm khắc, đắp nổi, phóng to, thu nhỏ trên các chất liệu thông thường.

+ Tác phẩm dự thi thể hiện trên giấy trắng khổ A4; hình vẽ chiều lớn nhất là 15 cm, đồng thời phải có biểu trưng thu nhỏ (đen trắng) có chiều lớn nhất 3cm được đặt ở góc dưới bên phải của biểu trưng lớn.

+ Tác phẩm gửi về được in trên giấy bằng máy in màu, mặt trên biểu trưng dự thi không được ký tên hoặc bất kỳ ký hiệu nào. Mỗi tác phẩm kèm theo một bản thuyết minh (không quá 120 từ, đánh máy trên khổ giấy A4) về ý tưởng sáng tác, ý nghĩa tác phẩm, phương pháp, chất liệu thể hiện.

+ Biểu trưng phải là tác phẩm chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào. Không được trùng lắp gây nhầm lẫn với các biểu trưng khác đã được công bố.  

2. Đối tượng dự thi: Là những người hoạt động chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp lĩnh vực nghệ thuật (hội họa, đồ họa, điêu khắc....) ở trong và ngoài tỉnh tham gia.

3. Thời gian        

- Tổ chức phát động cuộc thi: Tháng 8/2012.

- Tổ chức thu nhận tác phẩm sau khi phát động cuộc thi đến hết ngày 30/11/2012. Đối với các tác phẩm dự thi gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy ngày trên dấu bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm.

- Tổ chức xét thưởng: Tháng 12/ 2012.

- Tổ chức tổng kết trao thưởng:           Dự kiến cuối năm 2012.

4. Hồ sơ, địa chỉ nhận tác phẩm dự thi

- Hồ sơ tham gia gồm:

+ Mẫu tác phẩm.

+ Bản thuyết minh.

+ Họ tên và địa chỉ tác giả.

Tất cả bỏ vào một phong bì lớn, ngoài có ghi rõ: “Tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng du lịch Nghệ An 2012”.

- Nơi nhận tác phẩm: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Nghệ An.

Địa chỉ: Số 06 Đào Tấn, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Điện thoại: 038.3598.377; Fax: 038.3598.377; Mobil: 098.3210.204 (Mrs Kim Cương).

Email: ttxtdlna@gmail.com); logodulichnghean@gmail.com

4. Một số quy định khác

- Mỗi cá nhân có thể dự thi không quá ba (03) tác phẩm; Mỗi tác phẩm dự thi được để trong phong bì riêng và tuân thủ theo thể lệ cuộc thi đã quy định.

- Những thành viên trong Ban tổ chức, Ban giám khảo không được gửi tác phẩm dự thi.

- Tác phẩm dự thi được chọn làm biểu trưng thuộc quyền sở hữu của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An. Tác phẩm không được chọn làm biểu trưng, Ban tổ chức không trả lại cho tác giả và được lưu vào hồ sơ.

5. Cơ cấu giải thưởng

Ban giám khảo chọn 5 tác phẩm, sau đó trưng cầu lấy ý kiến, chọn ra:

- 01 tác phẩm làm biểu trưng du lịch Nghệ An, được cấp bằng chứng nhận của Trưởng Ban tổ chức cuộc thi kèm theo tiền thưởng là 15.000.000 đ (Mười lăm triệu đồng).

- 04 tác phẩm còn lại được cấp bằng chứng nhận của Trưởng ban tổ chức cuộc thi, kèm theo tiền thưởng là 1.000.000 đ (Một triệu đồng).

Để cuộc thi sáng tác biểu trưng du lịch Nghệ An đạt kết quả tốt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các cá nhân trong và ngoài tỉnh./.

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

GIÁM ĐỐC SỞ VHTTDL

       ( đã ký)        

 

     Cao Đăng Vĩnh