Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
Cập nhật: 14/3/2012

Ngày 12/03/2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 16/2012/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch được quy định tại Nghị định này bao gồm: Vi phạm quy định về kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch, kinh doanh ô tô vận chuyển khách du lịch; vi phạm về kinh doanh lưu trú du lịch; vi phạm về xúc tiến du lịch; vi phạm các quy định về hoạt động du lịch khác. Nghị định có hiệu lực bắt đầu từ ngày 30/04/2012.