Huyện Thanh Chương
Cập nhật: 20/2/2012

Thanh Chương là một huyện miền núi nằm ở phía tây nam thuộc tỉnh Nghệ An. Phía tây nam giáp tỉnh Bolikhamxai của Lào; Phía đông giáp huyện Đô Lương và Nam Đàn; phía tây bắc giáp huyện Anh Sơn; phía đông bắc giáp huyện Đô Lương; phía nam giáp huyện Hưong Sơn.

Diện tích: 1128,3106 km2

Dân số: 252.459 người

Dân tộc: Kinh

Tổng số xã, phường, thị trấn: 38

Tổng số bản, làng, khối xóm: 364

Điểm tham quan tiêu biểu:

Di tích, danh thắng: Đình Võ Liệt, Đền Bạch Mã, khu du lịch sinh thái cửa khẩu Thanh Thuỷ.

Lễ hội chính: Đền Bạch Mã, xã Võ Liệt, tổ chức từ 12 đến 13 tháng 6 âm lịch.

Hành chính

Có 40 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: Thị Trấn Thanh Chương và 39 xã: Cát Văn, Phong Thịnh, Thanh Hoà, Thanh Nho, Thanh Đức, Hạnh Lâm, Thanh Mỹ, Thanh Liên, Thanh Tiên, Thanh Lĩnh, Thanh Thịnh, Thanh Hương, Thanh An, Thanh Chi, Thanh Khê, Thanh Thuỷ, Võ Liệt, Thanh Long, Thanh Hà, Thanh Tùng, Thanh Giang, Thanh Mai, Thanh Xuân, Thanh Lâm, Thanh Hưng, Thanh Văn, Thanh Tường, Thanh Phong, Thanh Đồng, Đồng Văn, Thanh Ngọc, Ngọc Sơn, Xuân Tường, Thanh Dương, Thanh Lương, Thanh Yên, Thanh Khai, Thanh Sơn và Ngọc Lâm.

Bản đồ huyện Thanh Chương

Du lịch Nghệ An