Huyện Diễn Châu
Cập nhật: 5/12/2011

Diện tích: 304,92 km2 Dân số: 218.227 người Dân tộc: Kinh Tổng số xã, phường, thị trấn: 39 Tổng số bản, làng, khối xóm: 307

Điểm tham quan tiêu biểu:

Di tích, danh thắng:  Đền Cuông, Bãi biển Cửa Hiền, Lèn Hai Vai, bãi tắm Diễn Thành...

Lễ hội chính:  Lễ hội Đền Cuông, xã Diễn An, tổ chức từ 14 đến 16 tháng 02 âm lịch.

 

Làng nghề truyền thống: Diễn Châu là một huyện có rất nhiều làng nghề truyền thống. Một số làng nghề nổi tiếng như nghề đúc đồng ở Cồn Cát (Diễn Tháp), nghề rèn ở Nho Lâm, Nước mắm Vạn Phần, nghề hát tuồng ở Lý Nhân,... Các làng nghề đóng cối xay, bện võng, đan bị, dệt vải, đan rổ rá, mộc, làm nón...

Bản đồ huyện Diễn Châu

Đơn vị hành chính

Có 39 xã, thị trấn:  Thị trấn Diễn Châu, Diễn Ngọc, Diễn Bích, Diễn Thành, Diễn Hùng, Diễn Yên, Diễn Đồng, Diễn Thái, Diễn Hải, Diễn Kỷ, Diễn Mỹ, Diễn Phúc, Diễn Trường, Diễn Lâm, Diễn Xuân, Diễn Phong, Diễn Hồng, Diễn Hoa, Diễn Hạnh, Diễn Tháp, Diễn Phú, Diễn Vạn, Diễn Thắng, Diễn Cát, Diễn Trung, Diễn Tân, Diễn Lộc, Diễn Quảng, Diễn Đoài, Diễn Liên, Diễn Thịnh, Diễn Kim, Diễn Hoàng, Diễn Thọ, Diễn An, Diễn Bình, Diễn Minh, Diễn Nguyên, Diễn Lợi