Huyện Anh Sơn
Cập nhật: 1/12/2011

Diện tích: 602,9991 km²   Dân số: 113.129  người (2009) Dân tộc: Kinh, Thái Tổng số xã, phường, thị trấn: 21 Tổng số bản, làng, khối xóm: 213

Điểm tham quan tiêu biểu:

Di tích, danh thắng: Nghĩa trang liệt sỹ Việt Lào

Lễ hội chính: Lễ hội Uống nước nhớ nguồn, tổ chức từ 25 đến 27 tháng 7 hàng năm.

Bản đồ huyện Anh Sơn

Đơn vị hành chính

Huyện có 1 thị trấn Anh Sơn và 20 xã là: Bình Sơn, Thành Sơn, Thọ Sơn, Tam Sơn, Đỉnh Sơn, Cẩm Sơn, Hùng Sơn, Tường Sơn, Hoa Sơn, Hội Sơn, Đức Sơn, Vĩnh Sơn, Thạch Sơn, Phúc Sơn, Long Sơn, Khai Sơn, Cao Sơn, Tào Sơn, Lĩnh Sơn, Lạng Sơn