Huyện Nam Đàn
Cập nhật: 1/12/2011

Diện tích: 293,90 km2 Dân số: 159.433 người Dân tộc: Kinh Tổng số xã, phường, thị trấn: 24 Tổng số bản, làng, khối xóm: 328

Điểm tham quan tiêu biểu:

Di tích: Khu di tích Kim Liên (quê nội, quê ngoại Bác Hồ, mộ bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Bác Hồ), khu di tích Mai Hắc Đế (đền thờ, miếu, mộ vua Mai, mộ mẹ vua Mai), đình Hoành Sơn, đình Trung Cần, nhà lưu niệm cụ Phan Bội Châu, di tích thành Lục Niên...

Danh thắng: Hồ Tràng Đen - Nam Hưng, khe Bò Đái...

 

Lễ hội chính:

- Lễ hội Mai Hắc Đế, xã Vân Diên, thị trấn Nam Đàn, tổ chức từ 13 đến 15 tháng giêng âm lịch.

- Lễ hôi Làng Sen, xã Kim Liên tổ chức từ 16 đến 19 tháng 5 dương lịch.

Làng nghề truyền thống: Nuôi tằm ươm tơ, dệt lụa; làm tương.

Bản đồ huyện Nam Đàn

Đơn vị hành chính, toàn huyện bao gồm 24 Xã, Thị trấn:

Thị trấn Nam Đàn, Xã Hùng Tiến (gồm Nam Lạc, Nam Hùng, Nam Tiến cũ), Xã Khánh Sơn, Xã Kim Liên, Xã Nam Giang, Xã Nam Cát, Xã Xuân Lâm, Xã Hồng Long(gồm Nam Hồng, Nam Long cũ), Xã Nam Lĩnh, Xã Xuân Hòa, Xã Vân Diên, Xã Nam Kim, Xã Nam Thái, Xã Nam Anh, Xã Nam Thanh, Xã Nam Lộc, Xã Nam Thượng, Xã Nam Hưng, Xã Nam Trung, Xã Nam Phúc, Xã Nam Nghĩa, Xã Nam Xuân, Xã Nam Cường,Xã Nam Tân