Huyện Quỳ Châu
Cập nhật: 1/12/2011

Diện tích: 1056,67 km² Dân số: 49.219 người Dân tộc: Thái, Kinh Tổng số xã, phường, thị trấn: 12 Tổng số bản, làng, khối xóm: 105

Bản đồ huyện Quỳ Châu

Điểm tham quan tiêu biểu:

Di tích, danh thắng: Hang Bua, Thẩm Ồm, làng dân tộc Thái cổ, thác Đũa

Lễ hội chính: Lễ hội hang Bua, xã Châu Tiến, tổ chức từ ngày 18 đến ngày 19 tháng Giêng âm lịch

Làng nghề truyền thống: dệt thổ cẩm

 

Hành chính

Gồm 1 thị trấn và 11 xã: Thị trấn Tân Lạc, Xã Châu Bính, Xã Châu Thuận, Xã Châu Hội. Xã Châu Nga, Xã Châu Tiến, Xã Châu Hạnh, Xã Châu Thắng, Xã Châu Phong, Xã Châu Bình, Xã Châu Hoàn, Xã Diên Lãm