Các điểm tham quan tại thành phố Vinh
Cập nhật: 22/11/2011

Đền Trìa

1.Tên điểm di tích, danh thắng.

- Đền Trìa.

2. Địa chỉ.

- Xóm Hòa Tiến Xã Hưng Lộc, tp Vinh, NA.

3.Mô tả điểm di tích, danh thắng.

- Đền được xây dựng năm 1813. Đền còn có tên là đền Lộc.  Đền thờ các vị Thành hoàng làng đã có công trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

- Đền gồm có ba gian: Thượng điện, trung điện và hạ điện. Hai bên là hai dãy nhà tả hữu, mỗi nhà có hai gian để tiếp khách, hiện chỉ còn thượng điện và hạ điện. Cổng đền có vòm cao và hai bên có rồng chầu nguyệt. Đền thờ một vị tướng có công trong sự nghiệp chống giặc Thanh được phong là Thượng Đẳng Thần.

- Ngôi đền trở là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của cư dân trong vùng. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tại ngôi đền, bà con nhân dân đã tiễn chân hàng ngàn người con Lộc Đa – Đức Thịnh lên đường cứu nước theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi đây đã diễn ra những cuộc họp bàn quan trọng của tổ chức cách mạng.Cũng chính tại đây, đền Trìa là chứng tích lịch sử ghi lại biết bao tội ác của kẻ thù đối với TP Vinh.

- Trong những năm kháng chiến đền bị hư hỏng nhiều. Năm 1991 đền được trùng tu, sửa chữa theo nguyên trạng nhưng cũng đã xuống cấp.Thể theo nguyện vọng của chính quyền và nhân dân xã Hưng Lộc, cũng như yêu cầu khách quan về giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống của các công trình kiến trúc, di tích, danh thắng trên địa bàn TP Vinh. Qua nhiều bước thẩm định của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Cục Di sản sản văn hóa, ngày 12/8/2009 UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định 3923 phê duyệt đầu tư trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đền Trìa. Hiện nay, công trình được xây dựng, duy tu, tôn tạo với tổng diện tích sử dụng và khai thác là trên 560m2. Gồm các hạng mục như: phục hồi thượng điện, trung điện, hạ điện; nhà tả vu, hữu vu, cổng đền, bia dẫn tích, tường bao, sân đền và các công trình phụ trợ khác…Tổng đầu tư trùng tu, tôn tạo là 6,4 tỷ đồng. Điều đặc biệt, đây cũng là công trình được TP Vinh lựa chọn để chào mừng 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Xô Viết Nghệ - Tĩnh.

4.Xếp hạng di tích, danh thắng.

- Đền Trìa đã được xếp hạng di tích lịch sử năm 1995 theo quyết định số 2233/QĐ-VH ngày 26/06/1995.