Pḥng VHTT Cơ Sở
Cập nhật: 12/8/2010

   

1. Phòng Văn hóa, thông tin Thành phố Vinh

Địa chỉ: Số 27 - Đường Lê Mao - Thành phố Vinh

Điện thoại: 038. 3591250/3591105

2. Phòng Văn hoá, thể thao và Du lịch thị xã Cửa Lò

Địa chỉ: Đường Nguyễn Sinh Cung - Thị xã Cửa Lò

Điện thoại: 038. 3956.201/3955.570

3. Phòng Văn hóa, thông tin Thị xã Thái Hoà

Địa chỉ: Phường Tân Tiến - Thị xã Thái Hoà

Điện thoại: 038. 3881.892

4. Phòng Văn hóa, thông tin huyện Nghi Lộc

Địa chỉ: Khối 4 - Thị trấn Quán Hành - huyện Nghi Lộc

Điện thoại: 038. 3614.741

 

5. Phòng Văn hoá, thông tin huyện Diễn Châu

Địa chỉ: Thị trấn Diễn Châu - huyện Diễn Châu

Điện thoại: 038. 3862.850

6. Phòng Văn hoá, thông tin huyện Yên Thành

Địa chỉ: Khối 2 - Thị trấn Yên Thành- huyện Yên Thành

Điện thoại: 038. 3863.470

7. Phòng Văn hoá, thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Lưu

Địa chỉ: Khối 3 - Thị trấn Cầu Giát - huyện Quỳnh Lưu

Điện thoại: 038. 3641.256

8. Phòng Văn hoá, thông tin huyện Quỳ Hợp

Địa chỉ: Thị trấn Quỳ Hợp - huyện Quỳ Hợp

Điện thoại: 038. 3883.523

9. Phòng Văn hoá, thông tin thể thao và Du lịch huyện Quỳ Châu

Địa chỉ: Khối 2 - Thị trấn Quỳ Châu - huyện Quỳ Châu

Điện thoại: 038. 3884.352

10. Phòng Văn hoá, Thông tin huyện Quế Phong

Địa chỉ: Thị trấn Kim Sơn - huyện Quế Phong

Điện thoại: 038. 3885.063

11. Phòng Văn hoá, thông tin huyện Hưng Nguyên

Địa chỉ: Thị trấn Hưng Nguyên - huyện Hưng Nguyên

Điện thoại: 038. 3769.272

12. Phòng Văn hoá, thông tin huyện Nam Đàn

Địa chỉ: Thị trấn Nam Đàn - huyện Nam Đàn

Điện thoại: 038. 3822.127

13. Phòng Văn hoá, thông tin và UBND huyện Thanh Chương

Địa chỉ: Thị trấn Thanh Chương - huyện Thanh Chương

Điện thoại: 038. 3823.749

14. Phòng Văn hoá, thông tin huyện Đô Lương

Địa chỉ: Thị trấn Đô lương - huyện Đô Lương

Điện thoại: 038.3871.926

15. Phòng Văn hoá, thông tin, thể tthao và Du lịch huyện Tân Kỳ

Địa chỉ: Khối 9 - thị trấn Lạt - huyện Tân Kỳ

Điện thoại: 038. 3882.310

16. Phòng Văn hoá thông tin huyện Anh Sơn

Địa chỉ: Khối 5 - Thị trấn Anh Sơn - huyện Anh Sơn

Điện thoại: 038. 3872.462

17. Phòng Văn hoá, thể thao và Du lịch huyện Con Cuông

Địa chỉ: Khối 2 - Thị trấn Con Cuông - huyện Con Cuông

Điện thoại: 038.3873.362

18. Phòng Văn hoá, thông tin huyện Tương Dương

Địa chỉ: Hoà Bắc - Thị trấn Hoà Bình - huyện Tương Dương

Điện thoại: 038. 3874.238

19. Phòng Văn hoá thông tin huyện Kỳ Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Mường Xén - huyện Kỳ Sơn

Điện thoại: 038. 3875.264

20. Phòng Văn hoá thông tin huyện Nghĩa Đàn

Địa chỉ: Thị xã Thái Hoà - huyện Nghĩa Đàn

Điện thoại: 038. 3904250/3904210