Tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Cập nhật: 26/5/2010

Theo Công văn số 324/TCDL-LH ngày 29/4/2010, Viện Đại học Mở Hà Nội là đơn vị được TCDL ủy quyền tổ chức các kỳ kiểm tra và cấp Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch cho những người có nhu cầu xin cấp mới hoặc đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch tại khu vực phía Bắc.

Qui định tại Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL, ngày 30/12/2008 của Bộ VHTTDL như sau: “Những người có kinh nghiệm và kiến thức về hướng dẫn du lịch nhưng không có điều kiện tham dự các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quy định tại điểm a và b khoản này sau khi tham dự kỳ kiểm tra và đạt yêu cầu về nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do cơ sở đào tạo có thẩm quyền tổ chức sẽ được cấp Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch”. Thực hiện kế hoạch này, Viện Đại học Mở Hà Nội sẽ tổ chức 02 đợt kiểm tra và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch như sau:

 

Nội dung

Đợt 1

Đợt 2

Ghi chú

Thông báo và nhận Hồ sơ

5-21/5/2010

15-31/8/2010

Văn phòng Khoa Du lịch, Viện Đại học Mở Hà Nội.

Ôn tập nội dung kiến thức

24-28/5/2010

1-10/9/2010

Văn phòng Khoa Du lịch, Viện Đại học Mở Hà Nội.

Tổ chức kiểm tra kiến thức

14-18/6/2010

10/9/2010

03 buổi (thông báo cụ thể sau khi thí sinh đăng ký tham dự kỳ kiểm tra)

Tổ chức phát chứng chỉ

1-3/7/2010

15/10/2010

Viện Đại học Mở Hà Nội

 

Lệ phí đăng ký, kiểm tra kiến thức và cấp chứng chỉ: 600.000đ/thí sinh

Lệ phí ôn tập (03 buổi): 200.000đ/thí sinh

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Khoa Du lịch, Viện ĐH Mở Hà Nội

Địa chỉ: Nhà B101 Nguyễn Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3.869.2077, Fax: (04) 3.868.3632

Email: dulich@hou.edu.vn