BÁO CÁO DU LỊCH THÁNG 8 NĂM 2016
Cập nhật: 15/10/2015

Sang tháng 8/2016, trong thời gian từ ngày 01 – 10/8/2016 trên địa bàn thành phố Vinh diễn ra Hội khỏe Phù đổng toàn quốc năm 2016. Sự kiện này đã thu hút hơn 10.000 vận động viên, đại biểu... về Nghệ An, vì vậy hoạt động kinh doanh lưu trú, ăn uống trên địa bàn thành phố Vinh có chuyển biến tích cực hơn. Riêng lượng khách và doanh thu du lịch tại Cửa Lò và các vùng ven biển khác vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2015.

Dự ước trong tháng 8 năm 2016, lượng khách lưu trú tại Nghệ An ước đạt 280.000 lượt, bằng 82,3% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó khách quốc tế đạt 5.900 lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 276.700 triệu đồng, trong đó doanh thu du lịch đạt 184.500 triệu đồng, bằng 89% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng cộng 8 tháng đầu năm 2016, khách lưu trú tại Nghệ An ước đạt 2.493.000 lượt bằng 86% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó khách quốc tế ước đạt 47.000 lượt bằng 101% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 3.132.000 triệu đồng, trong đó, doanh thu dịch vụ du lịch ước đạt 1.791.000 triệu đồng, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2015.

Kết quả các hoạt động trong tháng 8 năm 2016:

- Tham mưu xây dựng nội dung Đề án phát triển du lịch Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020 theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII sau khi Đề cương được phê duyệt.

- Tham mưu báo cáo phát triển du lịch – dịch vụ giai đoạn 2011 – 2015, mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020.

- Trình UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về Đề án phát triển du lịch miền Tây Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020.

- Tham mưu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2016

- Tham mưu báo cáo kết quả thực hiện Thỏa thuận Hợp tác phát triển KTXH giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An.

- Tham mưu cung cấp thông tin khách du lịch nội địa năm 2016 theo chỉ đạo của Tổng cục Du lịch.

- Tham mưu báo cáo Tổ chỉ đạo tình hình phối hợp triển khai đường bay Vinh – Băng Cốc.

- Tham mưu chỉ đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Nghệ An triển khai kế hoạch Ngày hội hoa Hướng dương, tiếp tục quảng bá đường bay Vinh - Băng Cốc và xây dựng kế hoạch tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế ITE- HCM 2016.

- Tham gia đoàn khảo sát quy hoạch Khu du lịch sinh thái Đập Cầu Cau (Thanh Chương).

- Tham mưu phối hợp với các chuyên gia JICA khảo sát tại huyện Nam Đàn (19-25/8/2016) theo chương trình Dự án đa dạng hóa sinh kế dựa vào du lịch di sản tại các bản làng nông, ngư nghiệp.

- Tham gia đoàn công tác của lãnh đạo UBND tỉnh làn việc với Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam và Vietravel về việc duy trì đường bay Vinh - Băng Cốc, mở một số đường bay mới và tổ chức ngày hội hoa Hướng dương 2016.

- Tham mưu văn bản chỉ đạo các khu điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh lữ hành tăng cường quản lý và khai thác các thị trường khách du lịch trọng điểm theo chỉ đạo của Tổng cục Du lịch.

- Tham gia khảo sát hạ tầng để tổ chức Ngày hội Hoa hướng dương 2016.

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn và Hội thi về nghiệp vụ du lịch.

- Tham mưu góp ý kiến cho các văn bản: Dự thảo Đề án phát triển xuất khẩu Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020; Dự án Khu du lịch sinh thái Cầu Cau (Thanh Chương); dự thảo Đề án về hiệu quả Hội nhập quốc tế trình Ban chấp hành Trung ương.

- Phối hợp khảo sát thực địa tại huyện Nam Đàn với các chuyên gia Jica đến từ Nhật Bản từ ngày 19/8 đến 25/8/2016.

- Tham gia khóa tập huấn triển khai phổ biến, tập huấn nâng cao kiến thức thống kê du lịch tại Hà nội từ ngày 17 – 18/8/2016.

- Trực tiếp thẩm định, xếp hạng 04 khách sạn 1 – 2 sao và nhà nghỉ; Thẩm định hồ sơ và cấp đổi, cấp mới 08 thẻ hướng dẫn viên du lịch;

Một số nhiệm vụ trong tháng 9/2016:

1. Tham mưu trình UBND tỉnh dự thảo Đề án phát triển du lịch miền Tây giai đoạn 2016 – 2020.

2. Tham mưu hoàn thiện Chương trình Xúc tiến du lịch đến năm 2020 trình UBND tỉnh.

3. Tham mưu chỉ đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tổ chức khảo sát học tập kinh nghiệm vận hành trung tâm thông tin du lịch và lập hồ sơ công nhận khu, tuyến, điểm du lịch.

4. Tham mưu tổ chức lớp tập huấn và Hội thi nghiệp vụ bếp cho các cơ sở lưu trú trên địa bàn có kinh doanh dịch vụ ăn uống.

5. Tham mưu văn bản chỉ đạo hướng dẫn Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành, thị, các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới 29/7/2016.

Đánh giá chung:

 Các hoạt động cơ bản đều thực hiện theo đúng kế hoạch được giao và kết luận của Giám đốc Sở tại Hội nghị giao ban ngành tháng 8/2016./.

PHÒNG NGHIỆP VỤ DU LỊCH - SỞ VHTTDL