Tập huấn Kỹ năng Lễ tân ngoại giao và phổ biến văn bản hướng dẫn thi hành luật du lịch
Cập nhật: 19/3/2010

Thực hiện kế hoạch năm 2010, được sự hỗ trợ của Ban điều phối hợp phần I (BSPS). Trong 02 ngày 18 và 19/3/2010 tại khách sạn Mường Thanh – Thanh Niên. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Nghệ An đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao Kỹ năng Lễ tân ngoại giao và phổ biến thông tư văn bản hướng dẫn thi hành luật du lịch cho đội ngũ quản lý trong lĩnh vực

Văn hoá Thể thao và Du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Tham gia và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Cao Đăng Vĩnh – TUV – Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An,đại diện giám sát Ban điều phối học phần I, Trưởng, phó Phòng Ban Sở và hơn 150 là cán bộ các huyện, quản lý, thuyết minh viên các khu di tích, bảo tàng và đội ngũ quản lý các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực Du lịch trên địa bàn. Lớp tập huấn đã được nghe Thạc sỹ Trịnh Lê Anh - giảng viên Trường ĐH KHXH & NV, MC Đài truyền hình Việt Nam tập huấn các nội dung: Kỹ năng Lễ tân ngoại giao, đối ngoại trong hoạt động kinh doanh du lịch; Tổ chức sự kiện ngoại giao, hội họp; Phương pháp và kỹ năng tổ chức các sự kiện ngoại giao…

Đức Chung: Trung tâm TTXTDL Nghệ An