Mở lớp tập huấn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực Du lịch
Cập nhật: 21/6/2009

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm 2009, được sự đồng ý chỉ đạo của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nghệ An, Trung tâm Xúc tiến Du lịch Nghệ An phối hợp với Ban điều phối hợp phần 1(BSPS) - Dự án hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đan Mạch tổ chức lớp tập huấn

"Kỹ năng xây dựng thương hiệu điểm đến, thương hiệu doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập" cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về du lịch và Lãnh đạo các doanh nghiệp kinh doanh cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thành phần tham dự: Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã có các điểm du lịch; các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.

Thời gian: 02 ngày, bắt đầu từ 7h30, ngày 25/6/ 2009

Địa điểm: Hội trường khách sạn Thương Mại - Số 19 - Quang Trung - Tp. Vinh.

(Nguồn: Đức Chung/Trung tâm XTDL Nghệ An)