Tập huấn điều kiện kinh doanh và quản lư du lịch, khách sạn
Cập nhật: 16/12/2008

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2008 và chương trình phát triển Du lịch Nghệ An giai đoạn 2006 - 2010. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An.

Tổ chức lớp tập huấn điều kiện kinh doanh và quản lý du lịch, khách sạn từ ngày 16 - 17/12/2008 tại khách sạn Sài Gòn Kim Liên. Tham gia lớp tập huấn có trên 100 học viên đến từ các khách sạn trên địa bàn tỉnh và các cán bộ quản lý các tuyến, điểm du lịch của các huyện. Tham gia giảng dạy có giảng viên khoa du lịch khách sạn - Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Công An Nghệ An và trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch, Chánh thanh tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An.

(Nguồn: Trung tâm XTDL Nghệ An)