Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức tập huấn Luật Thuế thu nhập cá nhân
Cập nhật: 7/12/2008

Sáng 08/12/2008, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho toàn thể CBCC văn phòng Sở, đại diện lãnh đạo, kế toán các đơn vị trực thuộc. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giới thiệu về Luật thuế TNCN, nghị định 100 của Chính phủ

Thông tư số 84 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN và các văn bản liên quan. Thuế TNCN là đạo luật mới ban hành áp dụng đầy đủ các quy định về phương pháp tính thuế, triết trừ gia cảnh và cơ chế quản lý theo thông lệ quốc tế. Lớp tập huấn đã hướng dẫn một số điểm cụ thể trong Thông tư hướng dẫn như: Sự cần thiết ban hành Luật thuế TNCN; đối tượng nộp thuế; các khoản thu nhập chịu thuế; các khoản được miễn giảm; quy định giảm trừ gia cảnh; căn cứ tính thuế; kê khai quyết toán thuế TNCN…

(Nguồn: Đức Chung - TTXTDLNA)