Khách sạn 4 sao
Cập nhật: 12/5/2015

1. Khách sạn Sài Gòn Kim Liên.

Địa chỉ: Số 25, Quang Trung, TPVinh, Nghệ An

Điện thoại: 038.3838.899

Fax: 038.3838.898

Email: sgkl@vnn.vn

2. Sài Gòn Kim Liên  Resort

Địa chỉ: Đường Bình Minh, Tx Cửa Lò

Điện thoại: 038.3952.899

Fax: 0383952898

Email: saigonkimlienresort@vnn.vn

3. Khách sạn Phương Đông

Địa chỉ: Số 1, Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 038.3562.299

Fax: 038.3562.562

Email: Sales@phuongdongpv.com.vn

4. Khách sạn Mường Thanh Diễn Châu 

Địa chỉ: Thị trấn Diễn Châu, Nghệ An

Điện thoại: 0383.601.666. 

5. Bãi Lữ Resort 

Địa chỉ: Nghi Yên, Nghi Lộc, Nghệ An

Điện thoại: 038.3798.888

Fax: 038.3798.889

Email:sales@bailuresort.com.vn