Tăng cường công tác quản lư nhà nước về hoạt động vận tải, du lịch, vui chơi giải trí và nhà hàng nổi trên các tuyến đường thủy nội địa
Cập nhật: 9/4/2015

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội nội địa trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan

tăng cường  tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa theo quy định; Kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về an ninh trật tự và an toàn xã hội đối với hoạt động, vận tải khách, tàu du lịch, tàu cao tốc, phương tiện giải trí, các phương tiện vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa; Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Đường thủy phối hợp với UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan thường xuyên tăng cường kiểm tra, chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn và các chủ phương tiện thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn giao thông.

Các tàu, cano tham gia chở khách ở Cửa Lò vào mùa hè

          Giao Cảnh sát PCCC tỉnh tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy định kỳ và đột xuất để phát hiện xử lý kịp thời các hành vi vi phạm an toàn PCCC đối với các phương tiện; Phối hợp với UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan liên quan thường xuyên tăng cường kiểm tra, chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn và chủ bến tàu thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành. Giao Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác quản lý hoạt động của tàu du lịch, tàu cao tốc trên các tuyến đường thủy cố định hoặc hợp đồng chuyến lưu thông trên các tuyến đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo Thanh tra sở thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này; Hướng dẫn chủ phương tiện thực hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với tàu thủy lưu trú du lịch ngủ đêm, nhà nổi,…UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, du lịch, vui chơi giải trí và nhà hàng nổi trên các tuyến đường thủy nội địa.

Trần Đình Hà (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)