KẾT QUẢ H.Đ.K.D DU LỊCH THÁNG 02 NĂM 2015
Cập nhật: 16/3/2015

Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào tháng 2 năm 2015 nhìn chung tăng khá so với tháng trước. Đặc biệt lượng khách lữ hành nội địa và khách tham quan có chiều hướng tăng mạnh so với tháng trước và cùng kỳ năm 2014, do tháng 2 trùng với tháng tết âm lịch, thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho du khách du xuân, vãn cảnh nhiều hơn .  

Cụ thể, dự ước tháng 2 năm 2015 lượng khách đến Nghệ An đạt 355.000 lượt trong đó khách lưu trú đạt 170.000 lượt, khách quốc tế đạt 4.200 lượt, doanh thu du lịch ước đạt 90.295 triệu đồng.

Tổng 2 tháng đầu năm 2015, Nghệ An ước đón 517.327 lượt khách, trong đó khách lưu trú ước đạt 311.305 lượt bằng 104% so với cùng kỳ năm 2014, khách quốc tế ước 8.209 lượt bằng 117 % so với cùng kỳ năm 2014. Doanh thu du lịch ước đạt 176.130 triệu đồng bằng 105% so với năm 2014, doanh thu quốc tế ước 1.092 ngàn USD bằng 104% so với năm ngoái.

Phòng Nghiệp vụ Du lịch