Tập huấn bồi dưỡng kiến thức trong kinh doanh du lịch
Cập nhật: 27/5/2013

Nhằm bồi dưỡng kiến thức trong việc bảo vệ môi trường và ứng xử giao tiếp đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại Nghệ An. Trong 02 ngày từ ngày 25 – 26/5/2013 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An tổ chức lớp tập huấn nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch và văn hóa giao tiếp ứng xử trong kinh doanh du lịch.

Tham gia lớp tập huấn có trên 200 học viên đến từ phòng văn hóa, thể thao - du lịch của các huyện, thành thị và Lãnh đạo, nhân viên các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Lớp tập huấn đã được các giảng viên truyền đạt các kinh nghiệm ứng xử trong kinh doanh du lịch đối với các nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ; công tác và giải phép bảo vệ môi trường trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại các điểm tham quan du lịch trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An phát biểu và chỉ đạo lớp tập huấn

Ngoài ra các học viên đã được nghe và phổ biển các nội dung liên quan về Luật bảo vệ môi trường, Luật du lịch do các cán bộ phụ trách phòng ban chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An và Chi cục bảo vệ môi trường Nghệ An hướng dẫn thực hiện.

Đức Chung