Kế hoạch Liên hoan dân ca ví, giặm xứ Nghệ 2012
Cập nhật: 21/5/2012

Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định tổ chức Liên hoan dân ca ví, giặm xứ Nghệ. Liên hoan lần này được xác định nhằm tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị vốn có, giá trị tiêu biểu của các thể hát và trò diễn xướng dân ca ví, giặm xứ Nghệ; tiếp tục đẩy mạnh phong trào hát dân ca trong xã hội; là dịp để các Câu lạc bộ dân ca giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động.

Liên hoan dân ca ví, giặm xứ Nghệ sẽ được tổ chức sâu rộng từ cơ sở đến tỉnh (cơ sở, huyện, cụm huyện và tỉnh), với yêu cầu phải đảm bảo cho được 70% yếu tố nguyên gốc ở các môi trường, không gian và trình thức diễn xướng, trang phục, đạo cụ, nhạc cụ.

Các câu lạc bộ dân ca đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại liên hoan ở 03 cụm huyện sẽ về tham dự liên hoan ở tỉnh. Riêng ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An không phải tham dự liên hoan ở các cấp dưới mà tự chọn 02 câu lạc bộ dân ca tiêu biểu trong khối các trường trung học cơ sở và 02 câu lạc bộ dân ca tiêu biểu trong khối các trường trung học phổ thông tham dự liên hoan ở tỉnh.       

     

Hình thức tổ chức, thời gian, địa điểm và đối tượng tham gia

1. Tổ chức liên hoan cấp huyện, thành phố, thị xã:

- Thời gian: Từ ngày 19/4 đến 10/5/2012

- Đối tượng tham gia: Các CLB dân ca ví, giặm xứ Nghệ, các đội văn nghệ xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị.

2. Tổ chức liên hoan cụm

- Thời gian: Từ ngày 24/5/2012 đến 06/6/2012

- Đối tượng tham gia: Chọn trong số các CLB, đội văn nghệ đoạt giải Nhất, Nhì, Ba tại Liên hoan cấp huyện, thành phố, thị xã (mỗi huyện, thành, thị chọn 02 đến 03 CLB, đội văn nghệ dân ca do BTC quyết định)

- Thành lập cụm:

* Cụm 1: gồm các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành và Thị xã Cửa Lò

Thời gian tổ chức: ngày 24, 25/5/2012

Địa điểm: huyện Diễn Châu

* Cụm 2: gồm các huyện Tân Kỳ, Anh Sơn, Nghĩa Đàn, và TX Thái Hòa

Thời gian tổ chức: ngày 30, 31/5/2012

Địa điểm: huyện Tân Kỳ

* Cụm 3: gồm các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương và thành phố Vinh

Thời gian tổ chức: ngày 05, 06/6/2012

Địa điểm: huyện Đô Lương

3. Tổ chức Liên hoan cấp tỉnh

- Thời gian: 03 ngày, từ ngày 23/6 đến 25/6/2012

- Đối tượng tham gia

+ Chọn trong số các CLB, đội văn nghệ đã đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại Liên hoan dân ca ví, giặm Xứ Nghệ các Cụm (do BTC quyết định)

+ Một số CLB dân ca tiêu biểu của các trường THCS cà PTTH trên địa bàn tỉnh Nghệ An (do Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An chọn cử)

+ Mời một số CLB dân ca của tỉnh Hà Tĩnh tham gia

4. Hoạt động liên hoan cấp tỉnh:

a. Khai mạc Liên hoan (truyền hình trực tiếp trên VTV, VTC, NTV, Đài phát thanh và Truyền hình Hà Tinhc và một số Đài truyền hình địa phương khác)

- Thời gian: 20h00 – 22h00 ngày 23/6/2012 - 25/6/2012

- Địa điểm: Tại sân khấu trước Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trươngg Hồ Chí Minh – TP. Vinh

- Chương trình Lễ khai mạc (có kịch bản cụ thể)

+ Ổn định tổ chức

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

+ Phát biểu khai mạc Liên hoan dân ca ví, giặm Xứ Nghệ

+ Đánh trống khai mạc Liên hoan dân ca ví, giặm Xứ Nghệ

+ Chương trình nghệ thuật “Tìm về câu ví, giặm”

b. Chương trình Liên hoan:

- Thời gian: Sáng, chiều ngày 23, 24,25/6/2012

- Địa điểm: Nhà Văn hóa Lao động Tỉnh Nghệ An

c. Biểu diễn giao lưu dân ca ví, giặm Xứ Nghệ

- Đối tượng: Các CLB tham gia Liên hoan dân ca ví, giặm Xứ Nghệ cấp tỉnh (theo lịch phân công của BTC)

- Thời gian: 20h00 ngày 23/6/2012

- Địa điểm: Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò; sân vận động xã Kim Liên, huyện Nam Đàn; Quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh; Huyện Nghi Xuân – Hà Tĩnh

d. Bế mạc Liên hoan dân ca ví, giặm Xứ Nghệ

- Thời gian: 20h00 ngày 25/6/2012

- Địa điểm: Sân khấu trước Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh

 

NAT