Sở Du lịch Nghệ An sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cập nhật: 12/5/2020

Hôm nay (12/5), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên – Nam Đàn, Chi bộ Sở Du lịch Nghệ An tổ chức học tập chuyên đề hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). Tham gia chương trình học tập chuyên đề đi thực tế tại Quê hương Bác Hồ kính yêu, có Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Du lịch làm trưởng đoàn, các đồng chí trong Ban lãnh đạo, lãnh đạo và cán bộ đảng viên, công chức viên chức các Phòng ban Sở, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Nghệ An.  

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục, thời gian qua, Chi bộ Sở Du lịch đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiên cứu, học tập và thực hiện các nội dung chuyên đề Chỉ thị 05 hàng năm kịp thời, đồng bộ, rộng khắp đến cán bộ, đảng viên ngành du lịch Nghệ An

Việc thực hiện các chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong của cán bộ, đảng viên ngành du lịch Nghệ An trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chống quan liêu, vô cảm và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; loại bỏ những hủ tục lạc hậu, tiếp thu các giá trị văn hóa tiên tiến, coi trọng văn hóa trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước; khắc phục, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải phát triển du lịch, kích cầu du lịch sau dịch Covid 19; Các quy định về nêu gương được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; khắc phục những hạn chế, sai phạm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành. Nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối, tác phong làm việc, sâu sát cơ sở, nêu cao ý thức phục vụ góp phần đưa du lịch Nghệ An sớm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Đoàn dâng hương dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên - Nam Đàn (Ảnh: Đình Hà)

Chi bộ Sở Du lịch dâng hoa, dâng hương lên Bác Hồ kính yêu

Xây dựng hình ảnh người đảng viên ngành du lịch Nghệ An mẫu mực, có uy tín; đổi mới phong cách, tác phong làm việc; thực hiện dân chủ, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhũng nhiễu, tiêu cực; xóa bỏ tư tưởng bảo thủ, trì trệ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương; “nói đi đôi với làm”...

          Với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu,  Chi bộ Sở Du lịch Nghệ An đã thu được nhiều thành tựu trong trong thời gian qua góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Kinh tế Nghệ An tăng trưởng khá nhanh và cao hơn so với nhiệm kỳ trước, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) giai đoạn 2016-2020 ước tăng bình quân 7,89%/năm, cao hơn giai đoạn 2011 - 2015. Quy mô GRDP của tỉnh đứng thứ 10/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt 44,39 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) liên tục được cải thiện. Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực về số lượng, quy mô và chất lượng dự án. Nhiều dự án quy mô lớn, mang tính chiến lược, đột phá, có sức lan tỏa mạnh, tạo động lực phát triển, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách của tỉnh.

Chi bộ Sở Du lịch học tập chuyên đề

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, thêm một lần nữa chúng ta nhận thức sâu sắc, toàn diện những giá trị to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tự hào là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghệ An thể hiện quyết tâm tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc để xây dựng khát vọng, ý chí, tinh thần sáng tạo và nghị lực phát triển trong xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương hôm nay, sớm đưa Nghệ An trở thành một trong những tỉnh khá nhất của cả nước như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Vương Bằng