Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhật: 20/9/2019

Sáng 20/9, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, lãnh đạo tỉnh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho 2 dự án và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 3 dự án với tổng số vốn 3.759 tỷ đồng.

Triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2025.
Sáng nay, ngày 20/09/2019 tại thành phố mang tên Bác, tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An năm 2019, nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế, cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Nghệ An với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tại TP. Hồ Chí Minh và vùng phụ cận.


Theo thỏa thuận, Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh hợp tác phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, phát huy lợi thế của hai địa phương, đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập. Việc hợp tác dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tinh thần tự nguyện, chủ động theo định hướng chung của hai địa phương. Một trong những định hướng quan trọng này là sự kết nối đầu tư và thúc đẩy phát triển các sản phẩm du lịch trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh của du lịch Nghệ An tại Hội nghị: