Bồi dưỡng kiến thức pháp luật ,hỗ trợ pháp lư cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực du lịch
Cập nhật: 27/8/2019

Hội nghị tập huấn đã thu hút gần 200 đại biểu đến từ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các điểm du lịch và các huyện trọng điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Nhằm nâng cao kiến thức về pháp luật cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ngày 27/8/2019, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Vụ Pháp Chế - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật nhằm hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hội nghị tập huấn đã thu hút gần 200 đại biểu đến từ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, các điểm du lịch và các huyện trọng điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

Trong khuôn khổ Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe Ông Hoàng Minh Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế và cán bộ Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu và hướng dẫn một số nội dung quan trọng như : Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành ; Nghị định sô 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; Hướng dẫn công tác lập và lưu trữ hồ sơ, tài liệu trong hoạt động kinh doanh du lịch, công tác báo cáo, thống kê du lịch; Giới thiệu công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.  

 

Trà Giang