Nghệ An công nhận điểm du lịch "Di tích quốc gia đặc biệt Km 0 - Đường Hồ Chí Minh", huyện Tân Kỳ, Nghệ An
Cập nhật: 9/5/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định số 1489/QĐ-UBND, ngày 6/5/2019 công nhận điểm du lịch " Di tích quốc gia đặc biệt Km0 - Đường Hồ Chí Minh", huyện Tân Kỳ, Nghệ An

Di tích quốc gia đặc biệt Km0 - Đường Hồ Chí Minh, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An . Ảnh: Báo NA

Theo đó, UBND tỉnh giao cho huyện Tân Kỳ có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch; đảm bảo vệ sinh môi trường; tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến tham quan; bảo đảm sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch...Cùng với đó, quản lý và khai thác điểm du lịch địa phương theo đúng quy định của Luật Du lịch, Luật Di sản và các văn bản có liên quan; xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu về điểm du lịch địa phương.

Đường Hồ Chí Minh được khởi nguồn và lấy điểm xuất phát tại Thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, được đánh dấu bằng cột mốc số 0. Ngày 19/5/1959, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định tổ chức tuyến giao liên vận tải quân sự dọc Trường Sơn, từ Bắc vào Nam, mang tên Hồ Chí Minh. Chính vì vậy đường Hồ Chí Minh được khởi nguồn và lấy điểm xuất phát tại Thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, được đánh dấu bằng cột mốc số 0.

Đến hôm nay, mốc Km 0 giờ đã trở thành Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt và được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, di tích Km số 0 được nâng cấp trở thành một điểm đến của du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là một địa chỉ đáp ứng nhu cầu giáo dục truyền thống cho các thế hệ hiểu biết thêm về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta.

Thanh Mỹ-Trung tâm TTXTDL