Hội thảo khoa học Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế di sản tỉnh Nghệ An
Cập nhật: 9/5/2019

Ngày 8.5.2019, Tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế di sản” với mục đích đánh giá đúng giá trị, tiềm năng của hệ thống di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An để làm rõ những vấn đề xung quanh mối quan hệ giữa việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, tạo động lực cho phát triển kinh tế.

Nghệ An là một tỉnh giàu truyền thống lịch sử và cách mạng, không chỉ phong phú về loại hình di sản đã được công nhận mà còn tiềm ẩn nhiều di sản phi vật thể và các di sản chưa định danh khác.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Toàn tỉnh hiện có 2.602 di tích - danh thắng, với 439 di tích được xếp hạng, trong đó có 04 di tích quốc gia đặc biệt, 142 di tích quốc gia, 293 di tích xếp hạng cấp tỉnh; 2.163 di tích - danh thắng chưa được xếp hạng. Di sản ở  Nghệ An có đủ các loại hình: Di sản văn hóa lịch sử, di sản các bảo tàng, di sản nông thôn - nông nghiệp, di sản đô thị, di sản kiến trúc - nghệ thuật,… Đây là nguồn tài nguyên rất lớn cho phát triển du lịch văn hóa.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo đã giới thiệu 37 tham luận của các chuyên gia, nghiên cứu, nhà khoa học để tập trung làm rõ 3 nội dung chính: 1, Giá trị, tiềm năng của hệ thống di sản văn hóa tỉnh Nghệ An. 2, Kinh tế di sản - động lực mới cho phát triển. 3, Một số định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế di sản ở Nghệ An. Trong đó, nhiều tham luận trình bày tại hội thảo đã đưa ra những quan điểm tiếp cận mới trong công tác quản lý di sản cũng như kinh nghiệm khai thác giá trị kinh tế từ di sản.

Đại biểu tham quan Trưng bày giới thiệu Du lịch Nghệ An tại Hôi thảo

Kết luận hội thảo, PGS.TS Đặng Văn Bài, khẳng định: Di sản văn hóa Nghệ An đang tiềm ẩn dưới dạng tài nguyên và tiềm năng, cho nên rất cần có sự hợp tác liên ngành trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo tồn bền vững di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch có trách nhiệm góp phần làm cho kinh tế - xã hội của Nghệ An sớm “cất cánh” trong tương lại gần. Hy vọng, những ý kiến, kiến nghị, đề xuất được đưa ra tại Hội thảo sẽ giúp Nghệ An có thể sớm hiện thực hóa nguồn tài nguyên bất tận cho phát triển du lịch, tạo một động lực mới cho phát triển văn hóa, xã hội và các ngành kinh tế khác.

Kim Cương - Trung tâm TTXTDL