Cuộc thi sáng tácThông báo Cuộc thi Biểu tượng (logo) và Khẩu hiệu (slogan) du lịch Hưng Yên
Cập nhật: 1/4/2019

Nhằm xây dựng và hoàn thiện hệ thống nhận diện thương hiệu cho du lịch Hưng Yên, đưa hình ảnh du lịch Hưng Yên đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hưng Yên tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu tượng (logo) và Khẩu hiệu (slogan) du lịch Hưng Yên, hi vọng sẽ nhận được nhiều tác phẩm tham gia dự thi từ mọi miền tổ quốc . Với cơ cấu giải thưởng:  

Giải nhất (gồm biểu tượng và khẩu hiệu): 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng)

-  Giải khuyến khích (gồm biểu tượng và khẩu hiệu): 10.000.000đ (Mười triệu đồng)

- Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 8/3/2019 đến hết 31/7/2019.

- Bài dự thi gửi về: Phòng Quản lý Du lịch – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên
     Địa chỉ: đường Quảng Trường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

     Điện thoại: 02213.865.288; Fax: 02213.551.176

     Di động: 0948.780.868; Email: phongnghiepvudulichhy@gmail.com

     Website:  sovhttdl.hungyen.gov.vn  – hungyentourism.com.vn

Chi tiết Kế hoạch và Thể lệ Cuộc thi sáng tác Biểu tượng (logo) và Khẩu hiệu (slogan) du lịch Hưng Yên:

Thể lệ cuộc thi