Huyện Con Cuông
Cập nhật: 1/12/2011

Diện tích: 1.744,53 km2 Dân số: 70.000 người Dân tộc: Kinh, Thái, Thổ Tổng số xã, phường, thị trấn: 13 Tổng số bản, làng, khối xóm: 118

Điểm tham quan tiêu biểu

Di tích, danh thắng: Môn Sơn, Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu du lịch Vườn Quốc gia Pù Mát, Thác Khe Kèm, bia Thành Nam, bản Thái Cổ, Đan Lai, làng dệt thổ cẩm, du lịch trên sông Giăng (Phà Lài-Khe Khặng).

Lễ hội chính: lễ hội Môn Sơn, Lục Dạ, xã Môn Sơn, tổ chức từ 14 đến 15 tháng 4 hàng năm.

Làng nghề truyền thống: Dệt thổ cẩm.

Bản đồ huyện Con Cuông

Hành chính

Huyện Con Cuông gồm 1 thị trấn và 12 xã: Thị trấn Con Cuông, Xã Môn Sơn, Xã Lục Dạ, Xã Yên Khê, Xã Bồng Khê, Xã Chi Khê, Xã Châu Khê, Xã Cam Lâm, Xã Lạng Khê, Xã Bình Chuẩn, Xã Đôn Phục, Xã Mậu Đức, Xã Thạch Ngàn