Kết quả quan trắc nước biển mùa du lịch năm 2018
Cập nhật: 21/9/2018

Thực hiện Chương trình quan trắc giám sát chất lượng nước biển mùa du lịch năm 2018. Với thời gian thực hiện từ ngày 02/4/2018 đến ngày 26/8/2018, tại 04 bãi biển: Quỳnh Phương, Diễn Thành, Cửa Hội, Cửa Lò với tần suất thực hiện 10 lần/ ngày.

Hầu hết kết quả quan trắc các thông số chất lượng nước biển tại các địa điểm trong thời gian quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước biển ven bờ đối với vùng bãi tắm, thể thao dưới nước. Với các thông số an toàn như vậy, mùa du lịch biển năm 2018 đã thu hút được đông đảo khách du lịch đến với các bãi biển tại Nghệ An.

Tổng hợp kết quả phân tích mẫu nước biển mùa du lịch năm 2018:

Nguồn: Sở TNMT Nghệ An