Quản lư các doanh nghiệp lữ hành nội địa đi vào nề nếp
Cập nhật: 28/6/2018

Theo Luật Du lịch số 09/2017/QH14,Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch. Vì vậy, để việc kinh doanh đảm bảo chất lượng, uy tín đối với khách du lịch, Luật Du lịch số 09/2017/QH14; Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch quy định, yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành nội địa hoạt động phải được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành Nội địa.  

Nhằmgiúp các doanh nghiệp lữ hành hoạt động đúng quy định của pháp luật và đi vào nề nếp, Sở Du lịch Nghệ An đã triển khai hướng dẫn hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành

1. Thành phần hồ sơ

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 c) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành tại ngân hàng: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng

d) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;

đ) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa. Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

- Chuyên ngành về lữ hành bao gồm một trong các chuyên ngành sau:

+ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

+ Quản trị lữ hành;

+ Điều hành tour du lịch;

+ Marketing du lịch;

+ Du lịch;

+ Du lịch lữ hành;

+ Quản lý và kinh doanh du lịch.

2. Nơi nhận hồ sơ: Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Du lịch Nghệ An; địa chỉ: Số 7, đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh.

        Thời gian nhận hồ sơ: Vào giờ làm việc hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).

3.Phí, lệ phí: 3.000.000 đồng/giấy phép (Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

Sau ngày 01/01/2019,  doanh nghiệp lữ hành Nội địa không có giấy phép bị xử lý theo quy định.

Phan Thiền ( Sở Du lịch Nghệ An)