Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch Nghệ An giai đoạn 2011 – 2015
Cập nhật: 10/11/2011

I. Mục tiêu chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2011 – 2015 1. Mục tiêu tổng quát   Tiếp tục phấn đấu đưa du lịch Nghệ An thực sự là một ngành kinh tế quan trọng với bước phát triển mạnh và bền vững; đến năm 2015, Nghệ An trở thành một trong những trung tâm du lịch vùng Bắc Trung Bộ, là một điểm đến hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước có cơ sở vật chất, kỹ thuật tương xứng là vùng trọng điểm du lịch cả nước, với các sản phẩm du lịch độc đáo, là một điểm đến du lịch trong và ngoài nước.

Tăng nhanh tỷ trọng trong GDP du lịch trong cơ cấu kinh tế, tạo ra sự liên kết và thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển. Phấn đấu năm 2015 đạt 3,5 – 4 triệu lượt khách du lịch, doanh thu du lịch tăng bình quân 20 – 22%/năm. hoạt động xúc tiến du lịch và truyền thông nâng cao nhận thức xã hội về du lịch.

 

2. Mục tiêu cụ thể

 

Tạo dấu ấn đặc sắc về hình ảnh Nghệ An nói chung và thương hiệu du lịch Nghệ An nói riêng trong nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế trên cơ sở đẩy mạnh

Xây dựng một số sản phẩm du lịch đặc thù và có lợi thế cạnh tranh cao trên cơ sở phát triển mạnh các loại hình du lịch văn hóa lịch sử, sinh thái, nghỉ dưỡng, đưa du lịch Vinh – Cửa Lò – Nam Đàn trở thành cụm du lịch gắn với tour du lịch quốc gia, quốc tế. Mở rộng, phát triển các điểm du lịch Bãi Lữ, Đảo Ngư, Pù Mát… đồng thời tạo thêm một số điểm du lịch mới, hấp dẫn như: Đền Cuông – Cửa Hiền, Đền Cờn gắn liền với biển Quỳnh Lưu, Mũi Rồng (Nghi Lộc), Lâm Viên Núi Quyết (Vinh), các điểm du lịch ven sông Lam; xây dựng thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò thành trung tâm lưu trú và trung chuyển khách du lịch

 

- Về lượng khách du lịch :

+ Đến năm 20,15 đón được 4,3 triệu lượt khách lưu trú, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 10,2 %/năm trong thời kỳ 2011 – 2015, trong đó khách quốc tế đạt 200.000 lượt, tăng bình quân 16%/năm.

- Thu nhập từ du lịch :

+ Đến năm 2015 đạt 2300 Tỷ đồng , tăng trưởng  bình quân 20,4%/năm

- Nhu cầu vốn đầu tư :

+ Tời kỳ  2010-2015 là 8050 tỷ đồng

 

II. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chương trình phát triển du lịch Nghệ An giai đoạn 2011 – 2015

 

1. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch

- Nâng cao nhận thức xã hội về du lịch, tạo môi trường du lịch lành mạnh, văn minh, an toàn, thân thiện

- Tuyên truyền quảng bá trong nước và ngoài nước

- Nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển mở rộng thị trường khách du lịch trong nước, quốc tế

- Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư phát triển du lịch

 

2. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch Nghệ An

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp khu điểm du lịch hiện có, đầu tư xây dựng một số khu, điểm du lịch mới với các sản phẩm du lịch đa dạng, có sức hấp dẫn cao để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

- Khai thác các giá trị văn hóa phi vật thể để tạo ra các sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn.

- Khai thác các tuyến du lịch hiện có và từng bước triển khai các tuyến du lịch mới, gắn du lịch văn hóa tâm linh với các lễ hội truyền thống

- Nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, phát triển bền vững.

 

3. Xây dựng nguồn nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trước mắt và lâu dài

4. Đầu tư kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ du lịch

5. Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về du lịch