Nghệ An đa dạng trong liên kết phát triển du lịch với các tỉnh năm 2017
Cập nhật: 8/1/2018

Trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2017 ngành du lịch Nghệ An nói chung và công tác quảng bá xúc tiến du lịch nói riêng đã có nhiều liên kết song phương và đa phương với các tỉnh trong vùng và trong khu vực và bước đầu đã mang lại được một số kết quả nhất định.

Nghệ An đang tập trung phát triển du lịch, xem du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Theo đó, công tác liên kết du lịch trong tỉnh, các tỉnh trong vùng và cả quốc tế sang các nước bạn Lào, Thái Lan…đang được tập trung triển khai.

          Về liên kết trong vùng, trước hết là liên kết 4 tỉnh Bắc Miền Trung và liên kết các tỉnh Bắc Trung Bộ. Cụ thể, Nghệ An đã có nhiều ký kêt hợp tác song phương và đa phương với các tỉnh như: 4 tỉnh Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình), Liên kết 3 tỉnh Ninh Bình – Thanh Hóa – Nghệ An, Liên kết với Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng….Về thị trường Quốc tế, Nghệ An đang tập trung quảng bá tại Lào và đông bắc Thái Lan thông qua các Hội thảo và xúc tiến tại Lào, Thái Lan..

          Nghệ An là trung tâm của vùng Bắc Miền Trung, vùng có nhiều tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn như khu vực hang động Sơn Đoòng - Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), Rừng Quốc gia Vụ Quang (Hà Tĩnh), Rừng Quốc gia Pù Mát, bãi biển Cửa Lò (Nghệ An), Suối Cá Thần, Thành Nhà Hồ (Thanh Hóa)…Tài nguyên Văn hóa - Lịch sử của Vùng cũng khá phong phú: Làng Sen - Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Lam Kinh – Thanh Hóa, các đền chùa linh thiêng và mang dấu ấn lịch sử hầu như địa phương nào cũng có như Đền thờ An Dương vương, Đền Quả Sơn, Đền Cờn, Đền thờ Bà Triệu, Di tích Đồng Lộc, Truông Bồn, v.v. Các Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận như Dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh.

          Tiềm năng, lợi thế lớn, mức độ khác biệt cao, nhưng du lịch của Vùng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, công tác liên kết quảng bá còn hạn chế. Các lợi thế, tính đặc sắc riêng có của các địa phương không được kết nối, tạo ra sức mạnh cộng hưởng nên khó phát huy. Trong năm qua, mặc dù 4 tỉnh đã có nhiều cố gắng trong liên kết về xúc tiến du lịch, tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở tham gia chung gian hàng tại Hội chợ VITM Hà Nội, còn nhiều hoạt động khác gần như không liên kết được. Ngoài liên kết 4 tỉnh ở khu vực, Nghệ An còn có nhiều liên kết khác với các thị trường du lịch và với các tỉnh trọng điểm du lịch: như liên kết với Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh đang phát huy được một số hiệu quả nhất định,

           Để liên kết vùng đi vào thực chất hơn, các tỉnh trong vùng cần phá bỏ tư duy du lịch “tỉnh ta”, độc lập, chia cắt, thậm chí cạnh tranh theo kiểu xung đột với các địa phương khác trong Vùng. Cần chú trọng thiết kế các chuỗi du lịch liên kết nội vùng, chẳng hạn, kết tuyến du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh Đồng Lộc – Truông Bồn – Kim Liên – Thành Nhà Hồ. Tuyến này có thể kết nối với các di tích văn hóa lịch sử nổi tiếng như Chùa Hương tích (Hà Tĩnh), Đền Cờn, Đền thờ An Dương Vương (Nghệ An), Đền thời Triệu Thị Trinh (Thanh Hóa), với các bãi tắm nổi tiếng như Sầm Sơn, Cửa Lò. Và tọa độ trung tâm của tuyến này nên là Làng Sen quê Bác.

          Liên kết phát triển du lịch là một trong những điều kiện quan trọng, tiên quyết để phát triển du lịch chung của vùng. Việc liên kết sẽ tạo ra nhiều lợi thế, tuy nhiên cách thức và nội dung mà các tỉnh liên kết với nhau đang còn nhiều hạn chế. Việc liên kết không phải lúc nào cũng tạo ra những lợi ích đồng đều cho các tỉnh mà đôi lúc cũng cần đặt lợi ích chung cho vùng lên trên lợi ích riêng của từng tỉnh. Việc liên kết du lịch để phát huy các thế mạnh riêng có của các tỉnh trong quảng bá xúc tiến du lịch là cần thiết, tuy nhiên cũng cần lựa chọn các liên kết cho phù hợp và mang lại nhiều kết quả khả quan hơn.

          Nhằm đánh giá những nội dung đạt được, những tồn tại hạn chế để tiếp tục có những đề xuất phù hợp, tiếp tục tăng cường công tác liên kết du lịch 4 tỉnh trong năm 2018, sáng ngày 9/1/2018, tại Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An giao Sở Du lịch, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Nghệ An chủ trì tổ chức Hội nghị ký kết hợp tác du lịch 4 tỉnh năm 2018.

          Vương Bằn