Công nhận 7 điểm du lịch Nghệ An năm 2017
Cập nhật: 29/12/2017

Năm 2017, Nghệ An có 7 điểm du lịch địa phương được công nhận theo quyết định số 6188/QĐ -UBND của UBND tỉnh Nghệ An

Ngày 21/12/2017, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định số 6188/QĐ-UBND về việc công nhận 7 điểm du lịch địa phương tỉnh Nghệ An 2017, gồm các điểm sau đây:
1.Khu di tích lịch sử Truông Bồn - huyện Đô Lương
2.Đền thờ Hoàng đế Quang Trung và di tích Phượng Hoàng Trung Đô.
3.Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.
4.Chùa Đại Tuệ - huyện Nam Đàn.
5.Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.
6.Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm - huyện Diễn Châu.
7.Điểm Du lịch cộng đồng Bản Nưa - xã Yên Khê - huyện Con Cuông.

        Các Sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm quản lý và khai thác điểm du lịch đã được công nhận theo đúng quy định của Luật Du lịch, Luật Di sản và các văn bản có liên quan.

Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ - Tp Vinh

Đền thờ Hoàng đế Quang Trung và di tích Phượng Hoàng Trung Đô - Tp Vinh

Chùa Đại Tuệ - huyện Nam Đàn

 

Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh - Tp Vinh

Khu di tích lịch sử Truông Bồn - huyện Đô Lương

Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm - huyện Diễn Châu.

Điểm Du lịch cộng đồng Bản Nưa - xã Yên Khê - huyện Con Cuông

                                                          ( Kim Cương)