Ngắm nh́n các tác phẩm Cắt tỉa - cắm hoa nghệ thuật 2017
Cập nhật: 22/12/2017

Chủ đề " Cắt tỉa và cắm hoa để trang trí bàn tiệc Tết cổ truyền" đã trưng bày nhiều tác phẩm đẹp tại cuộc thi Cắt tỉa - cắm hoa nghệ thuật trong nhà hàng, khách sạn 2017.

                                                                                                     ( Kim Cương)