PHIÊN BẢN MỚI, TRẢI NGHIỆM MỚI
Cập nhật: 14/12/2017

Vietnam Airlines khai trương phiên bản mới của hệ thống đặt vé online (Internet Booking Engine) với nhiều cải tiến về giao diện, tính năng.

Đặc biệt, ngay từ bây giờ việc mua vé trên phiên bản mobile chưa bao giờ dễ dàng, thuận tiện hơn thế:

Đồng nhất quá trình trải nghiệm giữa hai phiên bản web và mobile.
Mua hành trình nhiều chặng.
Thanh toán bằng thẻ nội địa của 34 ngân hàng Việt Nam.
Hãy cùng trải nghiệm phiên bản mới của Vietnam Airlines