SỞ DU LỊCH TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ, KỸ NĂNG QUẢN LƯ, ĐIỀU HÀNH KHÁCH SẠN
Cập nhật: 24/11/2017

Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng đóng vai trò quyết định sự phát triển của ngành Du lịch. Triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, với mục đích bồi dưỡng và từng bước nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng dịch vụ du lịch, đặc biệt là trong lĩnh vực khách sạn. 

Sáng ngày 24/11/2017, Sở Du lịch Nghệ An đã tổ chức Lễ khai giảng lớp tập huấn “ Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng quản lý điều hành trong lĩnh vực khách sạn năm 2017”. Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Thành An – Phó giám đốc Sở,  Ông Dương Hoàng Vũ – Phó Giám đốc Sở, đại diện các phòng ban Sở, Trung  tâm Thông tin xúc tiến du lịch Nghệ An, các giảng viên tham gia giảng dạy và hơn 150 học viên đến từ các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Thành An- Phó giám đốc Sở phát biểu khai mạc lớp Tập huấn

Từ ngày 24-29/11/2017, các học viên sẽ được các Giảng viên truyền đạt các nội dung chính như: Quản lý chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực du lịch, khách sạn; Một số vấn đề về quản lý khách sạn; Nghiệp vụ quản lý điều hành khách sạn; Nghiệp vụ và kinh nghiệm quản lý điều hành khách sạn…và một số văn bản quan trọng trong hoạt động du lịch của Trung ương và địa phương. 

Trà Giang