Danh sách Quán Karaoke trên địa bàn Thị xă Cửa Ḷ
Cập nhật: 17/11/2017

TT

TÊN QUÁN

ĐỊA CHỈ

NGƯỜI LIÊN HỆ

ĐIỆN THOẠI

1

Kara Văn Minh

Hải Triều – Nghi Hải

Lê Hồng Minh

0913341788

2

Kara Mộc Quế Anh

Hải Triều – Nghi Hải

Nguyễn Ngọc Quế

0917430777

3

Kara Tuấn Anh

Tân Quang – Nghi Hải

Nguyễn Tuấn Anh

0943477899

4

Kara Galaxy

Hải Thanh – Nghi Hải

Nguyễn T. Lan Hương

0948166314

5

Kara Rock Việt

Hải Thanh – Nghi Hải

Nguyễn Thị Dung

 

6

Karaoke Hải Loan

Khối 3, Nghi Hương

A. Tuấn,

0919.288.282

7

Karaoke Băng Cốc

Đ. Mai Thúc Loan, Nghi Hương

 

 

8

Karaoke Lê Nga

Khối 4, Nghi Hương

A. Nga

0982922234

9

Karaoke Mường Thanh

Đường Bình Minh, Nghi Thu

 

0934502888

10

Sao Biển

Đường Nguyễn Thức Tự, Nghi Thu

 

0983883989

11

Karaoke Trung Nguyên

Đường Sào Nam, Nghi Thu

 

0904535535

12

Karaoke Ngọc Sơn

Khối 1, Thu Thủy

Ngọc Sơn

01282317975

13

Karaoke Saphia

Khối 1, Thu Thủy

Đinh Văn Giang

0949563268

14

Karaoke Hạnh Phúc

Khối 1, Thu Thủy

Phùng Bá Hạnh

0982563241

15

Karaoke Bình Thu

Khối 1, Thu Thủy

Nguyễn Xuân Bình

0912635421

16

Karaoke Bảo Quốc Bảo Phi

Khối 1, Thu Thủy

Trường Văn Sơn

0948558555

17

Karaoke Dương Ước

Khối 1, Thu Thủy

Dương Văn Ước

0988638746

18

Karaoke Zing

Khối 2, Thu Thủy

Nguyễn Hữu Tài

0968421236

Thế Cường (Tổng hợp)